Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för män

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal män i yrket, år 2016

ssyk4_2012YrkeAntal
män
TotaltMän %
3322
Företagssäljare
64 374 87 957 73
4322
Lager- och terminalpersonal
62 441 79 384 79
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
56 840 71 293 80
8332
Lastbilsförare m.fl.
53 798 57 336 94
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
45 769 46 271 99
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
45 214 52 839 86
5223
Butikssäljare, fackhandel
40 507 103 437 39
5152
Fastighetsskötare
34 937 40 397 86
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
31 111 32 067 97
7411
Installations- och serviceelektriker
30 828 31 394 98
5222
Butikssäljare, dagligvaror
25 725 78 411 33
2341
Grundskollärare
25 232 100 939 25
7233
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
25 130 26 435 95
2422
Planerare och utredare m.fl.
23 771 65 065 37
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
23 287 66 906 35
3113
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
22 471 25 888 87
2143
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
22 378 26 644 84
1120
Verkställande direktörer m.fl.
20 609 24 597 84
8331
Buss- och spårvagnsförare
19 779 23 023 86
7125
VVS-montörer m.fl.
19 700 19 913 99

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-03-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?