Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för män

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal män i yrket, år 2017

ssyk4_2012

Yrke

Antal män Totalt Män %
3322
Företagssäljare
65 887 89 908 73
4322
Lager- och terminalpersonal
63 942 81 518 78
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
59 666 74 439 80
8332
Lastbilsförare m.fl.
53 772 57 435 94
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
48 695 49 260 99
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
43 707 51 433 85
5223
Butikssäljare, fackhandel
41 555 103 709 40
5152
Fastighetsskötare
35 400 41 183 86
7411
Installations- och serviceelektriker
31 652 32 284 98
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
31 426 32 404 97
5222
Butikssäljare, dagligvaror
27 687 83 511 33
2341
Grundskollärare
26 238 103 720 25
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
25 261 68 141 37
7233
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
25 207 26 540 95
2422
Planerare och utredare m.fl.
23 597 67 148 35
2143
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
20 741 24 475 85
8331
Buss- och spårvagnsförare
20 582 23 832 86
7125
VVS-montörer m.fl.
20 436 20 694 99
3113
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
20 292 23 461 86
5120
Kockar och kallskänkor
19 877 41 021 48

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?