Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för män

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal män i yrket, år 2020

ssyk4_2012

Yrke

Antal män Totalt Män %
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
70 200 86 430 81
4322
Lager- och terminalpersonal
67 770 88 930 76
3322
Företagssäljare
62 720 85 620 73
8332
Lastbilsförare m.fl.
50 870 55 100 92
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
45 630 46 240 99
5223
Butikssäljare, fackhandel
41 420 106 200 39
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
40 210 47 040 85
5152
Fastighetsskötare
34 700 41 860 83
7411
Installations- och serviceelektriker
32 540 33 330 98
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
31 390 32 290 97
5222
Butikssäljare, dagligvaror
29 020 84 310 34
2341
Grundskollärare
28 430 110 120 26
2143
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
26 920 32 230 84
3113
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
26 770 31 100 86
7233
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
25 900 27 890 93
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
25 090 62 710 40
5330
Vårdbiträden
21 300 77 000 28
7125
VVS-montörer m.fl.
21 260 21 570 99
3112
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
21 050 27 160 78
2422
Planerare och utredare m.fl.
20 980 61 000 34

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?