Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för män

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal män i yrket, år 2018

ssyk4_2012

Yrke

Antal män Totalt Män %
4322
Lager- och terminalpersonal
67 132 86 491 78
3322
Företagssäljare
66 151 90 286 73
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
62 894 77 319 81
8332
Lastbilsförare m.fl.
53 561 57 438 93
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
49 172 49 773 99
5223
Butikssäljare, fackhandel
43 325 109 526 40
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
39 487 45 456 87
5152
Fastighetsskötare
36 448 42 925 85
7411
Installations- och serviceelektriker
32 767 33 473 98
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
32 191 33 235 97
5222
Butikssäljare, dagligvaror
28 828 84 252 34
2341
Grundskollärare
26 915 106 080 25
7233
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
26 754 28 663 93
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
26 369 68 153 39
2143
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
23 629 27 854 85
3113
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
23 338 26 791 87
2422
Planerare och utredare m.fl.
21 594 60 440 36
7125
VVS-montörer m.fl.
21 207 21 497 99
3112
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
20 842 26 471 79
8331
Buss- och spårvagnsförare
20 729 23 908 87

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?