Till innehåll på sidan

30 största yrkena

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal i yrket, år 2017

SSYK4_2012

Yrke

Totalt Kvinnor Män Kvinnor % Män %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
136 405 125 255 11 150 92 8
2341
Grundskollärare
103 720 77 482 26 238 75 25
5223
Butikssäljare, fackhandel
103 709 62 154 41 555 60 40
3322
Företagssäljare
89 908 24 021 65 887 27 73
5311
Barnskötare
88 669 79 122 9 547 89 11
5222
Butikssäljare, dagligvaror
83 511 55 824 27 687 67 33
4322
Lager- och terminalpersonal
81 518 17 576 63 942 22 78
5330
Vårdbiträden
78 083 61 269 16 814 78 22
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
75 390 58 979 16 411 78 22
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
74 439 14 773 59 666 20 80
9111
Städare
73 421 54 448 18 973 74 26
2343
Förskollärare
70 587 67 493 3 094 96 4
5343
Personliga assistenter
69 989 51 061 18 928 73 27
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
68 141 42 880 25 261 63 37
2422
Planerare och utredare m.fl.
67 148 43 551 23 597 65 35
5342
Vårdare, boendestödjare
62 799 45 824 16 975 73 27
8332
Lastbilsförare m.fl.
57 435 3 663 53 772 6 94
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
51 433 7 726 43 707 15 85
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
49 260 565 48 695 1 99
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
46 132 41 161 4 971 89 11
5152
Fastighetsskötare
41 183 5 783 35 400 14 86
5120
Kockar och kallskänkor
41 021 21 144 19 877 52 48
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
38 930 33 968 4 962 87 13
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
37 108 33 746 3 362 91 9
5312
Elevassistenter m.fl.
33 908 20 794 13 114 61 39
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
32 404 978 31 426 3 97
7411
Installations- och serviceelektriker
32 284 632 31 652 2 98
4222
Kundtjänstpersonal
30 083 17 931 12 152 60 40
2330
Gymnasielärare
29 625 17 333 12 292 59 41
7233
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
26 540 1 333 25 207 5 95

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?