Till innehåll på sidan

30 vanligaste yrkena

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal i yrket, år 2020

SSYK4_2012

Yrke

Totalt Kvinnor Män Kvinnor % Män %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
128 990 116 040 12 950 90 10
2341
Grundskollärare
110 120 81 700 28 430 74 26
5223
Butikssäljare, fackhandel
106 200 64 770 41 420 61 39
4322
Lager- och terminalpersonal
88 930 21 170 67 770 24 76
5311
Barnskötare
88 380 79 990 8 390 91 9
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
86 430 16 230 70 200 19 81
3322
Företagssäljare
85 620 22 900 62 720 27 73
5222
Butikssäljare, dagligvaror
84 310 55 300 29 020 66 34
5330
Vårdbiträden
77 000 55 710 21 300 72 28
9111
Städare
73 790 53 850 19 940 73 27
5342
Vårdare, boendestödjare
70 160 51 250 18 910 73 27
5343
Personliga assistenter
66 520 47 640 18 880 72 28
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
66 330 52 580 13 750 79 21
2343
Förskollärare
65 590 62 920 2 670 96 4
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
62 710 37 620 25 090 60 40
2422
Planerare och utredare m.fl.
61 000 40 020 20 980 66 34
8332
Lastbilsförare m.fl.
55 100 4 240 50 870 8 92
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
49 730 44 030 5 700 89 11
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
47 040 6 830 40 210 15 85
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
46 240 620 45 630 1 99
5152
Fastighetsskötare
41 860 7 160 34 700 17 83
5120
Kockar och kallskänkor
38 830 19 910 18 920 51 49
5312
Elevassistenter m.fl.
38 650 24 170 14 480 63 37
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
38 130 34 430 3 700 90 10
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
37 060 32 050 5 010 86 14
2421
Lednings- och organisationsutvecklare
36 610 17 810 18 800 49 51
7411
Installations- och serviceelektriker
33 330 790 32 540 2 98
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
32 290 900 31 390 3 97
2143
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
32 230 5 310 26 920 16 84
4222
Kundtjänstpersonal
32 190 19 150 13 050 59 41

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?