Till innehåll på sidan

30 vanligaste yrkena

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal i yrket, år 2021

SSYK

Yrke

Totalt Kvinnor Män Kvinnor % Män %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
129 350 114 820 14 530 89 11
2341
Grundskollärare
112 500 83 160 29 330 74 26
5223
Butikssäljare, fackhandel
106 810 64 620 42 190 60 40
4322
Lager- och terminalpersonal
97 370 23 650 73 710 24 76
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
90 830 17 320 73 510 19 81
5311
Barnskötare
89 720 81 140 8 580 90 10
5222
Butikssäljare, dagligvaror
88 950 57 850 31 100 65 35
3322
Företagssäljare
86 510 23 500 63 010 27 73
5330
Vårdbiträden
79 030 56 290 22 740 71 29
9111
Städare
75 600 54 680 20 930 72 28
5342
Vårdare, boendestödjare
72 320 52 380 19 940 72 28
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
67 410 53 230 14 180 79 21
5343
Personliga assistenter
66 050 47 150 18 900 71 29
2343
Förskollärare
65 580 62 860 2 720 96 4
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
65 240 38 360 26 880 59 41
2422
Planerare och utredare m.fl.
63 660 41 930 21 720 66 34
8332
Lastbilsförare m.fl.
55 130 4 530 50 610 8 92
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
51 370 45 450 5 920 88 12
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
50 910 7 840 43 070 15 85
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
49 030 670 48 360 1 99
5152
Fastighetsskötare
41 720 7 330 34 390 18 82
5312
Elevassistenter m.fl.
40 160 25 250 14 910 63 37
2421
Lednings- och organisationsutvecklare
39 830 19 510 20 310 49 51
5120
Kockar och kallskänkor
39 690 19 950 19 740 50 50
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
38 810 34 850 3 960 90 10
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
36 250 31 280 4 970 86 14
7411
Installations- och serviceelektriker
34 660 870 33 790 3 97
4222
Kundtjänstpersonal
34 600 20 320 14 270 59 41
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
32 350 920 31 430 3 97
3113
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
32 070 4 710 27 360 15 85

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?