Till innehåll på sidan

5 vanligaste yrkena för egenföretagande kvinnor

Förvärvsarbetande egna företagare 16-74 år efter antal kvinnor i yrket, år 2021

SSYK

Yrke

Antal kvinnor Totalt Kvinnor %
5141
Frisörer
8 290 10 080 82
6210
Skogsarbetare
5 750 15 550 37
6130
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
3 380 13 400 25
9111
Städare
3 080 4 030 76
5221
Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik
2 740 5 880 47

Definitioner och förklaringar

Som förvärvsarbetande egenföretagare räknas de som är aktiva och har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Däremot inte den som driver sitt företag i aktiebolagsform.

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?