Till innehåll på sidan

5 vanligaste yrkena för egenföretagande män

Förvärvsarbetande egna företagare 16-74 år efter antal män i yrket, år 2016

SSYK4_2012YrkeAntal mänTotaltMän %
6210
Skogsarbetare
11 855 17 893 66
6121
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur
10 350 12 296 84
6130
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
10 026 13 304 75
6111
Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär
8 407 9 370 90
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
7 474 7 563 99

Definitioner och förklaringar

Som förvärvsarbetande egenföretagare räknas de som är aktiva och har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Däremot inte den som driver sitt företag i aktiebolagsform.

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-03-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?