Till innehåll på sidan

5 vanligaste yrkena för egenföretagande män

Förvärvsarbetande egna företagare 16-74 år efter antal män i yrket, år 2020

SSYK4_2012

Yrke

Antal män Totalt Män %
6210
Skogsarbetare
10 720 16 960 63
6130
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
10 280 13 780 75
6121
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur
9 630 11 730 82
6111
Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär
8 400 9 490 89
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
7 230 7 330 99

Definitioner och förklaringar

Som förvärvsarbetande egenföretagare räknas de som är aktiva och har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Däremot inte den som driver sitt företag i aktiebolagsform.

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?