Till innehåll på sidan

Andel kvinnor och män i chefspositioner

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter sektor, år 2018

Diagram Andel kvinnor och män i chefspositioner 2018

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Alla som ingår i yrkesgrupperna 112, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,141, 142, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 171, 172, 173, 174 och 179 enligt SSYK 2012 definieras som chef.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?