Till innehåll på sidan

Andel kvinnor och män i chefspositioner

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter sektor, år 2021

Diagram 

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). 

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag. 

Alla som ingår i yrkesgrupperna 112, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,141, 142, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 171, 172, 173, 174 och 179 enligt SSYK 2012 definieras som chef.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?