Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik – Yrkesregistret med yrkesstatistik

Yrkesregistret ger stora möjligheter till redovisning av special­bearbetad yrkes­statistik.

Registret innehåller två populationer, dels yrkes­verksamma, dels förvärvs­arbetande. Med yrkes­verksamma avses de som haft en samman­lagd bruttolön eller företagar­inkomst om minst ett prisbas­belopp under referens­året. Med förvärvs­arbetande avses de som bedömts vara förvärvs­arbetande under november månad.

En stor fördel med yrkes­registret är att man kan kombinera information från företags- och person­register. Individer kan redovisas efter sina arbets­givares egenskaper.

Registret är totalräknat vilket ger möjligheter till redo­vis­ningar på detaljerad nivå. Sambearbet­ningar med andra register kan göras, men uppgifter om enskilda individer lämnas inte ut. Statistik­sekretess tillämpas för alla special­bearbetningar.

Vill du veta mer om special­bearbet­ningar av yrkes­registrets innehåll, kontakta Susanne Gullberg Brännström på 010-479 66 61 eller yrkesregistret@scb.se.