Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2018

Serie:
AM46 - Konjunkturstatistik över vakanser. Kvartal
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am46sm1803_pdf
ISSN:
1654-2851 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-08-23
Förfrågningar:

Haris Zemanic

010-479 60 53

haris.zemanic@scb.se