Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2017

Serie:
AM46 - Konjunkturstatistik över vakanser. Kvartal
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am46sm1801_pdf
ISSN:
1654-2851 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-02-22
Förfrågningar:

Per Åslund

010-479 67 61

per.aslund@scb.se