Till innehåll på sidan

Tidsserie över antal lediga jobb

Antalet lediga jobb under perioden kvartal 1 2002–kvartal 3 2022

Tidsserie över antal lediga jobb

Från och med andra kvartalet 2015 har en ny sektorkodsindelning införts. En liten del av de arbetsställen som tidigare ingick i privat sektor (hushållens icke-vinstdrivande organisationer) ingår inte i näringslivet. När man jämför näringslivet med föregående perioder för privat sektor bör man ha dessa förändringar i åtanke. Offentlig sektor (stat, landsting och kommun) har bytt namn till offentlig förvaltning, men påverkas i övrigt endast marginellt av den nya indelningen.

Definitioner och förklaringar

Lediga jobb

Antalet lediga jobb totalt vid mättillfället avser tjänster till vilka arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte tillsatt någon. Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad till företaget.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se