Till innehåll på sidan

Namnstatistik: Tilltalsnamn på nyfödda namngivna 2021

Alice och Noah återigen i topp 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-01-31 8.00

Alice och Noah behåller sina första platser som de mest populära tilltalsnamnen bland nyfödda flickor och pojkar 2021. Alice toppar listan för sjätte året i rad medan Noah toppar listan för andra året i rad.

Namnet Alice gavs till 706 flickor under 2021. Namnet har funnit med bland de 10 populäraste namnen senaste 17 åren och har under dessa år toppat listan tio gånger. Maja var det näst vanligaste namnet med totalt 681 namngivna flickor. Även Maja har varit populärt under många år, namnet har sedan 2000 flertalet gånger funnits med på topp tio-listan och har tidigare toppat den tre gånger. Vera innehar tredjeplatsen med 674 namngivna flickor. Vera klättrar från plats 13 förra året till årets tredje plats.

Det vanligaste pojknamnet 2021 var Noah som gavs till 745 pojkar under 2021. Noah toppar listan för andra året i rad men har under senaste sex åren funnit med på topp tio-listan. Det näst vanligaste pojknamnet var William, 726 pojkar fick det namnet under året. William har funnit med på topp tio-listan sedan 1999 och har tidigare toppat listan åtta gånger. Tredjeplatsen har Liam, som gavs till 683 pojkar. Även namnet Liam har varit populärt en längre tid och funnit på topp tio-listan sedan 2010.

Nyfödda efter tilltalsnamn namngivningsåret 2021, topp 10
RangRangFlicknamnAntalRangRangPojknamnAntal
2021 (2020)     2021 (2020    
1 (1) Alice 706 1 (1) Noah 745
2 (2) Maja 681 2 (2) William 726
3 (13) Vera 674 3 (5) Liam 683
4 (9) Alma 667 4 (3) Hugo 679
5 (8) Selma 660 5 (4) Lucas 668
6 (3) Elsa 652 6 (10) Adam 643
7 (11) Lilly 625 7 (7) Oliver 635
8 (10) Ella 606 8 (8) Matteo 632
9 (4) Astrid 596 9 (27) Frans 581
10 (4) Wilma 586 10 (9) Elias 577

 

Nya populära namn

På flickornas topp 100-lista har det kommit in två nya namn 2021; Alba och Wilda. Alba är det namn som ligger högst på listan, plats 51 med 247 namngivna flickor. Det är första gången någonsin Alba finns med på topp 100-listan, medan Wilda även tidigare år haft en plats i listan. Namn som lämnade plats på topp 100-listan under 2021 var Belle, Felicia, Matilda och Amanda. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var tredelad 2020.

På pojkarnas topp 100-lista har det tillkommit ett nytt namn 2021; Aston. Namnet återfinns på plats 98 med 133 namngivna pojkar. Pojknamnen Amir och David lämnade 100-listan under 2021. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var delad 2020.

Alba ökade mest i popularitet

Det flicknamn som ökade mest i popularitet som ingår på topp 100-listan jämfört med föregående år var Alba. Under 2021 gavs namnet till 247 flickor, vilket är mer än dubbelt så många än under föregående år. Bland pojkarna var det namnet Ted som ökade mest i popularitet. Det gavs till 265 pojkar under 2021, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med föregående år.

Namnen som procentuellt minskade mest i popularitet var Ronja för flickorna och Vincent för pojkarna. Det var 152 flickor som fick namnet Ronja under 2021, vilket är en minskning med 28 procent jämfört med föregående år. Namnet Vincent gavs till 398 pojkar, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med föregående år.

Unika namn och stavningar

Sen namnstatistiken startade år 1998 så har antalet barn som får något av de mest populära namnen minskat. För flickorna var det mer än dubbelt så många som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2021. För pojkarna är skillnaden något mindre, det var cirka 77 procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2021.

I dag verkar det som att föräldrar i större utsträckning vill ge sitt barn ett mer unikt namn. Om namnet i sig inte är helt unikt kan stavningen vara det. Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många olika stavningar. I topplistorna för nyfödda räknas olika stavningar av ett namn som samma namn. Det vill säga att barn som fått till exempel namnet Lucas eller Lukas redovisas tillsammans.

Om varje unik stavning av alla namn räknas, gavs 6 971 olika namn till 55 685 flickor under 2021. Fler pojkar än flickor blev namngivna, 58 132 stycken, men namnvariationerna var färre, 6 623 stycken.

Det finns många unika namn och stavningar av namn. Under 2021 var det 4 427 flickor och 4 227 pojkar som fick ett helt unikt namn eller stavningen av det.

Toppnamnen i länen

De mest populäraste tilltalsnamnen i länen är ofta desamma som de namn som toppar i riket. Alice som toppar listan över det mest populära flicknamnet i riket är också det vanligaste flicknamnet i flest län, det återfinns som vanligaste namnet i fyra av landets 21 län. Toppnamnet Noah för pojkar i riket återfinns som vanligaste namnet bland nyfödda i två av landets 21 län. Lucas är dock vanligaste pojknamnet i flest län, det toppade i fyra av länen.

I övrigt så varierar det en del vilka namn som var mest populära i olika län. I vissa län återfinns även namn som inte finns på topp tio-listan i riket.

Vanligaste tilltalsnamnet för nyfödda namngivna 2021 efter län
LänFlicknamnAntalPojknamnAntal
Blekinge Ellie 13 Love 15
Dalarna Astrid 25 Malte 24
Gotland Ines 7 Harry 7
Gävleborg Selma 27 Lucas 28
Halland Alice 34 William 36
Jämtland Alice/Astrid/Ebba/Wilma1 11 Otto 14
Jönköping Ines 33 Noah 36
Kalmar Elsa 23 Walter 27
Kronoberg Signe 20 Matteo 20
Norrbotten Ester/Iris/Leah/Maja/Saga1 16 Lucas 20
Skåne Ella 114 Adam 113
Stockholm Alice 164 Noah 201
Södermanland Maja 24 Liam/Lucas1 22
Uppsala Alice 34 William 37
Värmland Ellie/Selma1 26 Walter 24
Västerbotten Freja 29 Alfred 32
Västernorrland Alma/Vera/Wilma1 20 Walter 22
Västmanland Selma 21 Elias 25
Västra Götaland Alma 132 Hugo 135
Örebro Vera 30 Liam 27
Östergötland Vera 46 Lucas 40

1) Delad förstaplats

Definitioner och förklaringar

Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2021. Då anmälan om förnamn för barnet skall göras till Skatteverket senast tre månader efter barnets födelse avser statistiken nyfödda under 2021 och även under slutet av 2020. I statistiken för 2021 är det 11 procent av de nyfödda namngivna flickorna och pojkarna som föddes under 2020. Namnen i topplistorna redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

De namn som ökat snabbast respektive minskat mest på 2021 års topplista är beräknat som procentuell förändring mellan 2020 och 2021.

Nästa publiceringstillfälle

Namnstatistik för hela befolkningen 2021 publiceras i form av tabeller klockan 08.00 den 28 februari 2022.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Ann-Marie Persson

Telefon
010-479 63 38
E-post
ann-marie.persson@scb.se

Margareta Carlsson

Telefon
010-479 67 33
E-post
m.carlsson@scb.se