Till innehåll på sidan

Namnstatistik: Tilltalsnamn på nyfödda namngivna 2016:

Alice och Oscar är tillbaka på förstaplatserna

Statistiknyhet från SCB 2017-01-31 9.30

För både flickorna och pojkarna finns ett nytt namn på förstaplatsen 2016. Namnen Alice och Oscar har varit populära under en längre tid och för båda namnen är det femte gången sedan 1998 som de har varit årets vanligaste namn givna till nyfödda.

Namnet Alice kom in bland de tio vanligaste namnen 2005 och har nu förstaplatsen för femte gången. Alice är det flicknamn som haft förstaplatsen flest gånger. Namnet gavs till 910 flickor under 2016.

Namnet Lilly, som för tredje året är bland de tio vanligaste namnen, är näst vanligast. 690 flickor fick namnet Lilly. Tredjeplatsen har för tredje året i rad Maja, som gavs till 664 flickor. Namnet har funnits på topp 10 varje år sedan 2003 och är för tolfte gången bland de tre vanligaste namnen.

Sedan 1998 är det endast namnet Julia som har tillhört de tio vanligaste namnen varje år. Under 2016 fick 597 flickor namnet Julia vilket var det 8:de vanligaste namnet.

Det vanligaste pojknamnet under 2016 var Oscar vilket gavs till 879 pojkar. Sedan namnstatistiken startade 1998 är Oscar det enda namn som varit bland de tio vanligaste pojknamnen varje år. Namnet har endast hamnat utanför topp 3 tre gånger.

Även namnen Lucas och William har varit populära under en längre period. Lucas, som gavs till 864 pojkar, har andraplatsen och William, som gavs till 850 pojkar, har tredjeplatsen. Lucas har varit bland de tio vanligaste namnen sedan 2000 och William sedan 1999.

Nyfödda efter tilltalsnamn namngivningsåret 2016, topp 10
Rang
2016
Rang
(2015)
FlicknamnAntalRang
2016
Rang
(2015)
PojknamnAntal
1
(2)
Alice 910
1
(4) Oscar 879
2
(6)
Lilly 690
2
(2) Lucas 864
3
(3)
Maja 664
3
(1) William 850
4
(1)
Elsa 643
4
(3) Liam 790
5
(5)
Ella 635
5
(7) Oliver 700
6
(21)
Alicia 627
6
(6) Hugo 688
7
(7)
Olivia 601
7
( 11) Alexander 668
8
(10)
Julia 597
8
(5) Elias 664
9
(8)
Ebba 596
9
(8) Charlie 650
10
(9)
Wilma 587
10
( 12) Noah 627

Nya populära namn

På flickornas topp 100 kom det in fem nya namn; Cleo, Adele, Penny, Mila och Hedda. Cleo var det av namnen som hamnade högst på listan, plats 83 med 160 namngivna flickor. Namnen som fick lämna plats för de nya var Anna, Mariam, Mira, Tindra och Hedvig. På topp 10 för flickor var det endast ett nytt namn. Namnet Saga fick lämna toppen till förmån för Alicia, som klättrade från plats 21 till plats 6.

De nya namnen på pojkarnas topp 100 var Frans, Nicolas, Thor, Omar, Milian och Mio. Av dessa namn placerade sig Frans högst. Med 222 namngivna pojkar hamnade namnet på plats 75. De namn som lämnade listan var Ture, Levi, Linus, Eddie, Algot och Alex. Pojknamnen Axel och Vincent fick lämna topp 10 till förmån för Alexander och Noah.

Cleo ökade mycket i popularitet

Det flicknamn som ökade allra mest jämfört med föregående år var Cleo. Namnet gavs till 160 flickor och det var nästan fyra gånger fler än under 2015. Bland pojknamnen var det Nicolas och Frans som ökade mest. Jämfört med 2015 ökade de med 66 respektive 59 procent.

Namnet Elsa var det flicknamn som procentuellt minskade mest. Men trots en minskning med 26 procent var namnet det fjärde mest populära. Största minskningen bland pojknamnen hade Anton som minskade med 32 procent.

Unika namn och stavningar

Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många olika stavningar. I topplistorna för nyfödda räknas olika stavningar av ett namn som samma namn. Det vill säga att barn som fått till exempel namnet Wilma eller Vilma redovisas tillsammans. Om varje unik stavning av ett namn räknas, gavs 7 019 olika namn till 56 781 flickor under 2016. Trots att fler pojkar än flickor blev namngivna, 59 884 stycken, hade pojkarna färre namnvariationer, 6 562.
Det finns många unika namn och stavningar av namn. Många flickor, 4 561, och pojkar, 4 267, var helt ensamma om sitt namn eller stavningen av namnet de fick.

Toppnamnen i länen

Namnet Alice är populärt i flera av länen, och var vanligast i tolv av landets län. Även namn som inte är bland de tio vanligaste i landet har förstaplatsen i några län; Agnes, Molly och Saga. Pojknamnen Oscar, Lucas och William, det vill säga rikets topp 3 placeringar, återfinns bland de vanligaste namnen i tretton län.

Vanligaste tilltalsnamnet för nyfödda namngivna 2016 efter län
LänFlicknamnAntalPojknamnAntal
Blekinge
Alice
14  
William
14
Dalarna
Alice
25  
Lucas
25
Gotland
Agnes
8  
William
7
Gävleborg
Elsa
26  
Charlie
23
Halland
Alice
29  
William
34
Jämtland
Maja
14  
Oscar
15
Jönköping
Molly
32  
William
45
Kalmar
Lilly/Wilma[1] 22  
Oliver
25
Kronoberg
Maja
23  
Liam
24
Norrbotten
Lilly
31  
Liam
24
Skåne
Alice
128  
Oscar
123
Stockholm
Alice
195  
Oscar
247
Södermanland
Elsa
23  
Oliver
26
Uppsala
Alice
43  
Lucas/William[1]
39
Värmland
Alice
34  
William
34
Västerbotten
Alice
31  
Alfred/Liam[1]
28
Västernorrland
Agnes/Saga[1]
20  
Alfred
25
Västmanland
Alice
23  
Adam/Oliver[1]
22
Västra Götaland
Alice
164  
William
165
Örebro
Alice
33  
Lucas
31
Östergötland
Alice
45  
Lucas
53

1) Delad förstaplats

Definitioner och förklaringar

Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2016. Då anmälan om förnamn för barnet skall göras till Skatteverket senast tre månader efter barnets födelse avser statistiken nyfödda under 2016 och även under slutet av 2015. I statistiken för 2016 är det 10 procent av de nyfödda namngivna flickorna som föddes under 2015, och för pojkarna är det 11 procent. Namnen i topplistorna redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

De namn som ökat snabbast respektive minskat mest på 2016 års topplista är beräknat som en procentuell ökning mellan 2015 och 2016 års topp 100-lista.

Nästa publiceringstillfälle

Namnstatistik för hela befolkningen 2016 publiceras i form av tabeller klockan 09.30 den 28 februari 2017.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Margareta Carlsson

Telefon
010-479 67 33
E-post
m.carlsson@scb.se

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se