Till innehåll på sidan

Namnstatistik: Tilltalsnamn på nyfödda namngivna 2017:

Alice och William vanligaste namnen under 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-01-31 9.30

Alice är det vanligaste flicknamnet för andra året i rad. William är återigen det vanligaste namnet för pojkar efter ett år på tredje plats. Maryam och Matteo är de namn som ökat mest under 2017.

Namnet Alice kom in bland de tio vanligaste namnen 2005 och innehar nu förstaplatsen för sjätte gången på tretton år. Namnet gavs till 888 flickor under 2017.

Alicia på andra plats är för tredje gången bland de tio vanligaste namnen för nyfödda. Namnet klättrar från en sjätteplats till det näst vanligaste. Sammanlagt 675 flickor gavs namnet Alicia 2017. Tredjeplatsen har Olivia, som gavs till 634 flickor. Namnet klättrar från sjunde plats och är med på topp tio för sjätte gången. Julia trillade under 2017 ut från topp tio efter att ha funnits med bland de tio vanligaste namnen sedan 1998. Förra året fick 518 flickor namnet Julia vilket var det 18:e vanligaste namnet.

Det vanligaste pojknamnet under 2017 var William vilket gavs till 941 pojkar. William hamnar på första platsen för sjunde gången, det är det namn som innehavt förstaplatsen flest gånger sedan 1998. Sedan namnstatistiken startade 1998 har Oscar varit det enda namn som varit bland de tio vanligaste pojknamnen varje år och endast tre gånger har namnet hamnat utanför topp tre.

Under 2017 fick 896 pojkar namnet Oscar vilket var det näst vanligaste namnet. Liam på tredje plats gavs till 823 pojkar 2017. Lucas ramlade ner ett pinnhål till plats fyra efter att ha legat på topp tre i 14 år. Under 2017 var det 793 pojkar som fick det namnet.

Nyfödda efter tilltalsnamn namngivningsåret 2017, topp 10
Plats
2017
Plats
(2016)
FlicknamnAntalPlats
2017
Plats
(2016)
PojknamnAntal
1
(1)
Alice
888 1 (3)
William
941
2
(6)
Alicia
675 2 (1)
Oscar
896
3
(7)
Olivia
634 3 (4)
Liam
823
4
(5)
Ella
607 4 (2)
Lucas
793
5
(9)
Ebba
594 5 (5)
Oliver
765
6
(2)
Lilly
577 6 (7)
Alexander
701
7
(15)
Astrid
572 7 (8)
Elias
681
8
(11)
Saga
569 8 (6)
Hugo
670
9
(13)
Freja
568 9 (10)
Noah
654
10
(10)
Wilma
556 10 (11)
Adam
613

Nya populära namn

På flickornas topp 100 kom det in sju nya namn; Maryam, Hedvig, Mira, Zoey, Idun, Melina och Noomi . Maryam var namnet som hamnade högst på listan, plats 78 med 177 namngivna flickor. Namnen som fick lämna plats för de nya var Adele, Nathalie, Emmy, Linn, Elina, Tilda och Novalie. På topp 10 för flickor var det tre nya namn, Astrid, Saga och Freja petade ner Maja, Elsa och Julia.

De nya namnen på pojkarnas topp 100 var Levi, Vide och Neo. Av dessa namn placerade sig Levi och Vide högst. Med 141 namngivna pojkar hamnade namnen på delad 98:e plats. Namnen som lämnade listan var Edward, Rasmus och Mio. Pojknamnet Charlie fick lämna topp 10 till förmån för Adam som klättrade upp från plats 11.

Maryam ökade mycket i popularitet

Det flicknamn som ökade allra mest jämfört med föregående år var Maryam. Namnet gavs till 177 flickor, en ökning med 70 procent jämfört med 2016. Bland pojknamnen var det Matteo som ökade mest, plus 33 procent jämfört med året innan. Lovisa var det flicknamn som procentuellt minskade mest. Namnet minskade med 34 procent och 197 flickor fick det namnet 2017. Största minskningen bland pojknamnen hade Ville som minskade med 24 procent.

Unika namn och stavningar

Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många olika stavningar. I topplistorna för nyfödda räknas olika stavningar av ett namn som samma namn. Det vill säga att barn som fått till exempel namnet Wilma eller Vilma redovisas tillsammans.

Om varje unik stavning av ett namn räknas, gavs 7 170 olika namn till 55 815 flickor under 2017. Trots att fler pojkar än flickor blev namngivna, 59 118 stycken, hade pojkarna färre namnvariationer, 6 497.

Det finns många unika namn och stavningar av namn. Många flickor, 4 638, och pojkar, 4 090, var helt ensamma om sitt namn eller stavningen av namnet de fick.

Toppnamnen i länen

Namnet Alice är populärt i flera av länen, och var vanligast i elva av landets län. Alicia som är ny tvåa på topplistan är vanligaste flicknamnet i Stockholm län med 196 namngivna flickor. Pojknamnen William, Oscar och Liam, det vill säga rikets topp 3 placeringar, återfinns bland de vanligaste namnen i femton län. Pojknamnen Harry och Alfred återfinns som toppnamnet i Jämtland respektive Västerbottens län men är inte med bland de tio vanligaste namnen i riket.

Vanligaste tilltalsnamnet för nyfödda namngivna 2017 efter län
LänFlicknamnAntalPojknamnAntal
Blekinge
Alice
22  
Adam/William[1]
17
Dalarna
Elsa/Lilly[1]
25  
William
33
Gotland
Freja/Livia/Vera[1]
5  
William
9
Gävleborg
Ellen/Signe[1]
22  
Oscar
31
Halland
Alice
36  
William
41
Jämtland
Clara
13  
Harry
14
Jönköping
Alice
30  
Liam
40
Kalmar
Saga
28  
William
28
Kronoberg
Alice
22  
William
32
Norrbotten
Alice
29  
Noah
22
Skåne
Alice
108  
Oscar
116
Stockholm
Alicia
196  
Alexander
249
Södermanland
Molly
26  
Adam
26
Uppsala
Alice
36  
William
43
Värmland
Alice
34  
William
34
Västerbotten
Signe
31  
Alfred
26
Västernorrland
Saga
19  
William
22
Västmanland
Alice
28  
William
33
Västra Götaland
Alice
141  
Liam
163
Örebro
Olivia
25  
Oliver
34
Östergötland
Alice
57  
William
53

1) Delad förstaplats

Definitioner och förklaringar

Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2017. Då anmälan om förnamn för barnet skall göras till Skatteverket senast tre månader efter barnets födelse avser statistiken nyfödda under 2017 och även under slutet av 2016. I statistiken för 2017 är det 11 procent av de nyfödda namngivna flickorna och pojkarna som föddes under 2016. Namnen i topplistorna redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

De namn som ökat snabbast respektive minskat mest på 2017 års topplista är beräknat som en procentuell ökning mellan 2016 och 2017 års topp 100-lista.

Nästa publiceringstillfälle

Namnstatistik för hela befolkningen 2017 publiceras 27 februari klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Margareta Carlsson

Telefon
010-479 67 33
E-post
m.carlsson@scb.se

Pernilla Brynefelt

Telefon
010-479 62 72
E-post
pernilla.brynefelt@scb.se