Till innehåll på sidan

Cirkulär migration 2009-2018

Antalet cirkulära migranter i Sverige har ökat

Statistiknyhet från SCB 2020-05-12 9.30

I SCB:s statistik finns cirka 5200 personer i åldrarna 20-64 år som är födda utomlands men som i Sverige klassas som cirkulära migranter. Mer än var tredje kommer från Asien.

Den 31 december 2018 fanns cirka 5 200 personer i åldrarna 20-64 år som var födda utomlands och som den senaste tioårsperioden invandrat till Sverige flera gånger. Minst två av perioderna i Sverige samt minst en mellanliggande period utomlands hade varat ett år eller längre, och därför räknas man som cirkulär migrant.

Drygt en tredjedel av de cirkulära migranterna är födda i Asien. De vanligaste födelseländerna bland dessa är Irak, Indien och Iran. Ungefär en fjärdedel kommer från EU exklusive Norden, där det vanligaste landet är Polen.

Antalet cirkulära migranter i Sverige har ökat de senaste tio åren, trots en minskning av antalet cirkulära migranter som är födda i Norden. Till ökningen hör framförallt cirkulära migranter från Irak och Indien.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Malin Forsberg

Telefon
010-479 69 61
E-post
Malin.Forsberg@scb.se