Till innehåll på sidan

Folkmängd och befolkningsförändringar 2019

En miljon fler under det senaste decenniet

Statistiknyhet från SCB 2020-02-20 9.30

I och med utgången av 2019 fullbordades årtusendets andra decennium. På nyårsafton uppgick folkmängden till 10 327 589 personer, en ökning med 986 907 personer sedan nyårsaftonen 2009, för ett decennium sedan.

Under 2019 ökade befolkningen med 97 404 personer, 44 028 kvinnor och 53 376 män. Det var den lägsta folkökningen sedan 2013, och lägre än den genomsnittliga ökningen under årtiondet på 98 691 personer.

Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels föds fler än det dör, men framförallt är invandringen större än utvandringen. Cirka 73 procent av folkökningen förklaras av migrationen.

Förra årets ökning på 97 404 personer var lägre än de senaste årens historiskt stora folkökning, 11 procent lägre än 2018 och 32 procent lägre än toppnoteringen 2016, då folk¬mängden ökade med 144 136 personer. Under hela decenniet ökade folkmängden med nästan 1 miljon personer.

Att folkökningen förra året var lägre än de föregående åren förklaras till stor del av det minskade antalet invandrare. Under 2019 invandrade 115 805 personer, en minskning med 16 797 personer (13 procent) jämfört med 2018.

Svenskfödda är återigen den största invandrargruppen

Den största invandringsgruppen var för första gången sedan 2013 återinvandrade personer födda i Sverige, 11 955 personer. Gruppen minskade dock med 7 procent eller 850 personer jämfört med 2018. Syrien som fem år i rad varit det vanligaste födelselandet bland de som invandrar till Sverige återfinns nu först på plats fyra, och är därmed passerat av Sverige, Indien och Afghanistan. Under 2019 invandrade 6 128 personer födda i Syrien. Det är mer än en halvering (57 procent) av antalet som invandrade 2018, och en minskning med nästan 90 procent, eller 45 412 personer, jämfört med 2016.

Invandring av personer födda i Syrien under åren 2010-2019

Diagram

Den enda förändringen av länder på tio-listan över de vanligaste födelseländerna bland de invandrade under året jämfört med 2018, är Somalia som har ersatts av Pakistan. Förutom Pakistan, som ökat mest av samtliga länder med 639 personer, var det bara invandringen av personer födda i Indien och Eritrea som ökade bland de vanligaste födelseländerna. 

Invandring till Sverige efter födelseland 2018 och 2019
Födelseland20182019Förändring
 
    Antal Procent
Samtliga
132 602 115 805 ‑16 797 ‑12,7
Sverige
12 805 11 955 ‑850 ‑6,6
Indien
7 311 7 389 78 1,1
Afghanistan
8 093 6 845 ‑1 248 ‑15,4
Syrien
14 387 6 128 ‑8 259 ‑57,4
Irak
4 883 3 601 ‑1 282 ‑26,3
Iran
4 053 3 485 ‑568 ‑14
Eritrea
3 364 3 446 82 2,4
Pakistan
2 586 3 225 639 24,7
Polen
3 817 3 177 ‑640 ‑16,8
Kina
3 049 2 934 ‑115 ‑3,8
Övriga länder
68 254 63 620 ‑4 634 ‑6,8

Utvandringen ökade något under 2019

Samtidigt som invandringen minskade så ökade utvandringen något. Under 2019 utvandrade 47 718 personer, vilket var 1,6 procent eller 737 personer fler än under 2018. Personer födda i Sverige var den största gruppen utvandrare. De stod för var tredje utvandring eller 16 028 personer. Det var en liten minskning jämfört med året innan då 16 655 svenskfödda utvandrade. Av de utrikes födda utvandrarna var personer födda i Polen den största gruppen med 2 057 utvandrare. Även Indien och Finland hade över 2 000 utvandrare under 2019.

Till följd av minskad invandring och ökad utvandring minskade invandringsöverskottet med en femtedel, eller 17 534 personer. Det var främst den minskade invandringen av syrienfödda som medförde det minskade invandringsöverskottet under 2019.

Folkmängden minskade i tre av 21 län

Trots att invandringen under 2019 fortfarande var på historiskt höga nivåer, minskade befolkningen i tre län och 109 kommuner jämfört med året innan. I åtta av Sveriges 21 län minskade befolkningen i majoriteten av länets kommuner. Endast i Uppsala län ökade folkmängden i länets alla kommuner. Även på Gotland ökade befolkningen, men där består länet av endast en kommun.

Alla kommuner förutom Övertorneå hade fler invandrare än utvandrare under året, Övertorneå hade lika många utvandrare som invandrare. På länsnivå var det främst utflyttningar till övriga Sverige som påverkade folkökningen negativt. I 13 av 21 län flyttade fler personer från länet till övriga Sverige, än i den andra riktningen.

Inflyttningen till Stockholms län från andra län minskade för andra året i rad

Störst nettoutflyttning till övriga Sverige under 2019 hade Stockholms län, där 1 676 personer fler flyttade från länet än som flyttade till länet. Det var en ökning av nettoutflyttningen med närmare 1 500 personer jämfört med 2018, då länet hade en inrikes nettoutflyttning på 197 personer. Det är främst den inrikes inflyttningen till länet som har minskat de två senaste åren. Stockholms län hade trots det den största befolkningsökningen bland länen med 32 957 personer. Det berodde delvis på ett högt födelseöverskott, men främst på ett högt invandringsöverskott.

Befolkningsminskningen störst i Norrbottens län

Den relativt största folkökningen bland länen hade Uppsala län där befolkningen under 2019 ökade med 7 359 personer vilket motsvarar 2,0 procent. Den största faktorn bakom folkökningen för Uppsala län var en hög nettoinflyttning från övriga län i Sverige. Den största befolkningsminskningen i både absoluta och relativa tal hade Norrbottens län där befolkningen minskade med 404 personer eller 0,2 procent. Norrbotten var dessutom det enda länet som hade nettoutflyttning även när man tar hänsyn till in- och utvandring.

Sollefteå hade störst befolkningsminskning bland kommunerna

Bland kommunerna hade Stockholm (11 919), Göteborg (7 413), Uppsala (5 603) och Malmö (4 853) den största folkökningen. Av de fyra kommunerna med störst befolkningstillväxt var det bara Uppsala som hade en större folkökning under 2019 än under 2018. Störst relativ folkökning hade Burlöv (752 personer eller 4,1 procent), följt av Sundbyberg (3,7 procent) och Trosa (3,3 procent).

Sollefteå var kommunen med störst befolkningsminskning, -360 personer. Därefter kommer Danderyd (-330) och Filipstad (-193). Den relativt största befolkningsminskningen hade Högsby i Kalmar län. Där minskade befolkningen med 173 personer eller 2,8 procent, följt av Norsjö (-2,6 procent) och Övertorneå (-2,5 procent).

Bjurholm är fortfarande Sveriges minsta kommun

Under 2019 minskade Sorseles folkmängd med 33 personer till 2 489 personer. Sorsele är nu tillsammans med Bjurholm de två kommuner som har mindre än 2 500 invånare. Sveriges minsta kommun är fortfarande Bjurholm som hade 2 408 invånare den 31 december 2019.

Majoriteten av Sveriges kommuner hade mindre än 16 000 invånare, och den sammanlagda folkmängden i de 114 kommuner med minst folkmängd var mindre än folkmängden i Sveriges största kommun, Stockholm.

Diverse nyckeltal under 2019 för kommuner, högsta och lägsta värde

VariabelHögsta värde Lägsta värde
KommunVärdeKommunVärde
Folkmängd, 31 december
Stockholm974 073Bjurholm2 408
Folkökning/-minskning
Stockholm11 919Sollefteå‑360
Födda
Stockholm12 946Sorsele19
Döda
Stockholm6 269Storfors38
Födelsenetto (Födda-döda)
Stockholm6 677Simrishamn och Norrtälje‑117
Stockholm4 870Danderyd‑305
Därav
Eget län
Haninge1 031Stockholm‑5 990
Netto Övriga län
Uppsala2 105Luleå‑531
Netto inom Sverige totalt
Uppsala2 339Stockholm‑3 970
Stockholm8 840Övertorneå0
Procentuell folkökning/-minskning
Burlöv4,10%Högsby‑2,80%

Året i kortform

Januari

Under januari dog 8 372 personer i Sverige, vilket var det högsta antalet döda under 2019.

Folkmängden i Haninge kommun passerade 90 000 invånare.

Februari

Under februari översteg folkmängden i Kronobergs län 200 000 invånare.

Mars

Under mars dog 7 791 personer. Det var 1 646 färre döda än under mars 2018, då det högsta antalet döda under en månad uppmättes sedan januari 2000.

April

Under april utvandrade 3 249 personer från Sverige. Det var det lägsta antalet utvandringar under 2019.

Folkmängden i Lidköpings kommun passerade 40 000 invånare.

Maj

Under maj passerade Tjörns folkmängd 16 000 invånare.

Juni

Under juni dog 6 634 personer, vilket var lägst under året.

Juli

Under juli föddes 10 478 barn. Det var det högsta antalet födda under 2019. Det höga antalet födda gav ett födelseöverskott på 3 534 personer, vilket var högst under 2019.

Folkmängden i Jönköpings kommun passerade 140 000 invånare.

Augusti

Under augusti var den utrikes omflyttningen som mest omfattande. Då invandrade 14 734 personer och 5 335 personer utvandrade. Det gav ett invandringsöverskott på 9 399 personer, vilket var det högsta under året. Det höga invandringsöverskottet gav årets största folkökning på 12 609 personer. Antalet utrikes födda överstiger 2 miljoner.

Folkmängden i Högsby understeg 6 000 invånare.

Under augusti gick Irak om Finland, och är numera det näst vanligaste födelselandet för utrikes födda boende i Sverige.

September

Under september understeg Norsjö kommuns folkmängd 4 000 invånare.

Oktober

Under oktober understeg Sorsele kommuns folkmängd 2 500 invånare.

November

Under november passerade Turkiet Tyskland, och är numera bland de 10 vanligaste födelseländerna för utrikes födda i Sverige.

December

Under december föddes 8 076 barn, vilket var lägsta antalet födda under 2019. Även födelseöverskottet var årets lägsta, 180 personer. Årets lägsta nivå på invandringarna och invandringsöverskott inföll under december, då 5 277 personer invandrade och invandringsöverskottet landade på 1 523 personer.

Folkmängd och befolkningsförändringar efter kön 2013-2019
 2013201420152016201720182019
Folkmängd 31 dec
9 644 864 9 747 355 9 851 017 9 995 153 10 120 242 10 230 185 10 327 589
Kvinnor
4 830 507 4 875 115 4 920 051 4 981 806 5 037 580 5 087 747 5 131 775
Män
4 814 357 4 872 240 4 930 966 5 013 347 5 082 662 5 142 438 5 195 814
Folkökning
88 971 102 491 103 662 144 136 125 089 109 943 97 404
Kvinnor
40 519 44 608 44 936 61 755 55 774 50 167 44 028
Män
48 452 57 883 58 726 82 381 69 315 59 776 53 376
Födda
113 593 114 907 114 870 117 425 115 416 115 832 114 523
Flickor
55 121 55 809 55 368 57 226 56 160 56 298 55 521
Pojkar
58 472 59 098 59 502 60 199 59 256 59 534 59 002
Döda
90 402 88 976 90 907 90 982 91 972 92 185 88 766
Kvinnor
46 742 45 594 46 422 46 561 47 116 46 769 44 740
Män
43 660 43 382 44 485 44 421 44 856 45 416 44 026
Födelseöverskott
23 191 25 931 23 963 26 443 23 444 23 647 25 757
Kvinnor
8 379 10 215 8 946 10 665 9 044 9 529 10 781
Män
14 812 15 716 15 017 15 778 14 400 14 118 14 976
Invandringar
115 845 126 966 134 240 163 005 144 489 132 602 115 805
Kvinnor
55 419 57 853 60 641 71 859 66 624 62 154 54 079
Män
60 426 69 113 73 599 91 146 77 865 70 448 61 726
Utvandringar
50 715 51 237 55 830 45 878 45 620 46 981 47 718
Kvinnor
23 573 23 907 25 357 21 080 21 238 21 828 22 417
Män
27 142 27 330 30 473 24 798 24 382 25 153 25 301
Invandringsöverskott
65 130 75 729 78 410 117 127 98 869 85 621 68 087
Kvinnor
31 846 33 946 35 284 50 779 45 386 40 326 31 662
Män
33 284 41 783 43 126 66 348 53 483 45 295 36 425

Decenniet i kortform

Under 2010-talet hade Sverige den högsta registrerade folkökningen någonsin, och i början av 2017 nådde Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Folkökningen var som störst under 2016, då befolkningen ökade med 144 136 personer. Totalt ökade Sveriges folkmängd med 986 907 personer under årtiondet.

Den kraftiga folkökningen under decenniet medförde att 91 av 290 kommuner årligen hade en folkökning. Endast två av kommunerna, Kalix och Vilhelmina, hade en årlig befolkningsminskning under decenniet trots den historiskt höga folkökningen på riksnivå. Även om det bara var två kommuner som varje år under 2010-talet hade en minskad folkmängd, så var det ändå 62 kommuner som lämnade årtiondet med en mindre folkmängd än de hade i början av årtiondet. Mest minskade folkmängden i Sollefteå kommun, -1 302 personer.

Historisk hög invandring

Den främsta faktorn bakom den höga folkökningen under decenniet var en historiskt hög invandring. Det var endast under 2010 och 2011 som invandringen inte uppgick till 100 000 personer eller fler. Den högst uppmätta invandringen var det 2016, då det invandrade 163 005 personer till Sverige. Efter det har invandringen årligen minskat med mellan 10 000 och 20 000 personer.

Invandringens ökning och senare minskning under 2010-talet är till stor del kopplad till kriget i Syrien. I början av decenniet invandrade omkring 1 500 personer födda i Syrien. Därefter ökade invandringen av personer födda i Syrien årligen fram till 2016, då det invandrade 51 540 personer födda i Syrien. Det motsvarade nästan var tredje invandrare under året. Därefter minskade invandringen kraftigt och 2019 var invandringen av syrienfödda nere i 6 128 personer. Den höga invandringen av personer födda i Syrien medförde att Syrien under 2017 gick om Finland som det vanligaste födelselandet för utrikes födda bosatta i Sverige.

Även utvandringen historiskt hög

Även utvandringen nådde historiskt höga höjder under 2010-talet. Som mest utvandrade 55 830 personer under 2015, vilket var fler än Amerikaemigrationens toppår 1887 och 1888, då det registrerades knappt 51 000 utvandringar per år.

Utvandringens påverkan på befolkningen var dock betydligt mindre under 2010-talet än under senare delen av 1800-talet. Under 2015 utvandrade 5,7 personer per 1 000 invånare i befolkningen. Det var ungefär hälften jämfört med under 1880-talet, då utvandringen under flera år var över 10 personer per 1000 invånare.

Utvandring från Sverige i absoluta och relativa tal åren 1851 – 2019

Diagram

För första gången fler män än kvinnor

Så länge som det har funnits registrerad befolkningsstatistik har Sverige haft fler kvinnor än män. Kvinnoöverskottet var som störst i slutet av 1800-talet då utvandringen av främst unga män var mycket hög. Sedan 1996 har dock antalet män ökat mer än antalet kvinnor. Den relativt kraftiga ökningen av män medförde att Sverige under 2015 för första gången under den svenska befolkningsstatistikens historia var befolkad av fler män än kvinnor.

Att det i dag finns fler män än kvinnor beror på flera saker. Det föds fler pojkar än flickor och mäns medellivslängd har ökat och närmar sig nu kvinnornas. Dessutom flyttar det in fler män än kvinnor till Sverige.

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 och befolkningsförändringar 2019.

Definitioner och förklaringar

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året ha varit folkbokförd i Sverige.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Folkökningen kan vara positiv eller negativ. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2019, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2019. Det medför att folkökningen skiljer sig från summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd ökade under 2019 med 3 560 personer till följd av händelser som har rapporterades under året, men som inträffat före 2019. Det var en ovanligt hög siffra, och berodde till största delen på att invandringar registrerades i efterhand.

Födelseöverskottet är differensen mellan antal levande födda och antal döda under året.

Invandringsöverskottet är differensen mellan antalet invandringar och antalet utvandringar under året.

Utrikes född är en person som är bosatt i Sverige men är född i ett annat land.

Invandring avser en varaktig flyttning till Sverige från ett annat land, och som registreras i folkbokföringen. Asylsökande ingår inte i statistiken över invandrade förrän de har fått uppehållstillstånd och folkbokfört sig i Sverige.

Utvandring avser en varaktig flyttning från Sverige till ett annat land, och som registreras i folkbokföringen.

Statistik om invandring–frågor och svar

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-19 klockan 9.30 publiceras en statistiknyhet med ytterligare befolkningsstatistik för 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Linus Garp

Telefon
010-479 66 56
E-post
linus.garp@scb.se

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se