Till innehåll på sidan

Adopterade 2012–2021

Födelseland[2] Adoptionsår 2021 Adoptionsår
  Samtliga Män Kvinnor 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Samtliga 979 450 529 1 060 1 052 1 002 1 148 1 102 1 144 1 108 1 132 1 216
Sverige 696 300 396 732 676 650 712 677 637 607 586 581
Norden utom Sverige 6 3 3 5 11 3 13 8 10 8 11 12
Danmark 3 3 5 1 2 2 1 2 1 3
Finland 1 1 4 5 1 4 2 8 2 6 5
Island 1 1
Norge 2 2 1 1 1 7 3 1 4 4 3
EU utom Norden 25 14 11 31 51 37 50 67 82 73 77 83
Bulgarien 2 1 1 5 3 3 7 6
Estland 3 3 1 1 1 1 10 6 4 8 11
Litauen 1 1 1 2 6 5 10 17 9 11 13
Polen 4 1 3 6 3 1 9 18 18 22 19 21
Tjeckien 3 6 4 6 11 15 14 10 10
Tyskland 4 3 1 1 3 1 4 1 3 2 2 3
Ungern 6 4 2 7 21 18 17 9 14 13 7 6
Övriga EU utom Norden 7 3 4 12 13 5 7 3 6 6 13 13
Europa utom EU och Norden 48 24 24 59 45 39 42 32 32 40 61 70
Ryssland 2 1 1 17 11 7 10 6 10 12 35 53
Serbien 12 7 5 5 5 14 14 12 17 16 10 3
Ukraina 27 14 13 28 20 13 8 11 1 3 3 7
Övriga Europa utom EU och Norden 7 2 5 9 9 5 10 3 4 9 13 7
Afrika 37 22 15 50 42 38 53 45 92 95 107 110
Etiopien 1 1 4 3 4 3 7 8 19 29
Kenya 3 3 2 1 1 3 14 16 27 20
Lesotho 2 1 1 1 2 1 3 4 2 6 4 4
Madagaskar 2 2 4 2 3 3 3 5 3 1 2
Nigeria 2 1 1 1 1 1 7 7 12 14
Somalia 1 1 4 1 4 2 6 5 2 4
Sydafrika 18 13 5 9 24 15 26 22 29 24 24 21
Övriga Afrika 8 4 4 25 12 10 11 13 22 26 18 16
Nordamerika 23 10 13 31 27 21 23 26 16 30 18 12
Förenta staterna 12 6 6 21 21 19 18 19 12 19 16 9
Övriga Nordamerika 11 4 7 10 6 2 5 7 4 11 2 3
Sydamerika 13 6 7 11 22 34 32 26 39 29 35 56
Chile 6 3 7 2 5 2 3
Colombia 7 4 3 1 16 21 24 17 25 22 24 40
Övriga Sydamerika 6 2 4 4 3 6 6 4 14 5 11 13
Asien 129 71 58 141 176 179 221 221 236 225 236 291
Afghanistan 5 5 4 2 4 4 2 1 2 4
Filippinerna 10 3 7 17 16 13 24 20 16 13 10 16
Georgien 14 8 6 15 19 27 21 16 8
Indien 2 1 1 10 14 19 17 24 13 29 48 45
Iran 2 2 2 4 3 5 3 5 6 2
Kina 5 2 3 3 9 13 15 20 49 54 63 89
Sydkorea 14 10 4 13 20 28 26 37 33 27 25 56
Taiwan, provins av Kina 18 11 7 23 48 29 52 43 47 41 30 30
Thailand 36 19 17 37 29 23 31 23 41 33 36 27
Vietnam 8 5 3 8 4 7 13 13 14 7 1 5
Övriga Asien 15 7 8 11 13 12 15 18 12 15 15 17
Oceanien 1 1 1 1 2 1 1
Sovjetunionen 1 1 1
Okänt 1

[1] Tabellen visar det antal personer som adopterades respektive år och som var folkbokförda 31 december samma år som adoptionen.
[2] De nordiska länderna plus de 30 vanligaste födelseländerna för adopterade under perioden 2012-2021.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-22

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se