Till innehåll på sidan

Asylsökande 2002-2022

Statistiken baseras på uppgifter om asylsökande personer som Migrationsverket lämnar till SCB

År
Asylsökande
        Därav
ensamkommande
flyktingbarn1
    Vanligaste
medborgarskap
Totalt
 
  Antal Kvinnor Män Antal Flickor Pojkar Land Antal
2022 16 825 6 036 10 789 630 141 489 Ukraina 2 062
2021 11 425 4 224 7 201 507 126 381 Afghanistan 1 488
2020 12 991 5 081 7 910 500 157 343 Syrien 1 209
2019 21 958 8 825 13 133 902 257 645 Syrien 2 649
2018 21 502 8 573 12 929 944 249 695 Syrien 2 709
2017 25 666 10 031 15 635 1 336 293 1 043 Syrien 4 718
2016 28 939 11 587 17 352 2 199 435 1 764 Syrien 5 459
2015 162 877 48 149 114 728 35 369 2 847 32 522 Syrien 51 338
2014 81 301 26 484 54 817 7 049 1 363 5 686 Syrien 30 583
2013 54 259 19 496 34 763 3 852 668 3 184 Syrien 16 317
2012 43 887 16 142 27 745 3 578 581 2 997 Syrien 7 814
2011 29 648 10 708 18 940 2 657 400 2 257 Afghanistan 4 122
2010 31 819 12 013 19 806 2 393 464 1 929 Serbien 6 335
2009 24 194 8 474 15 720 2 250 483 1 767 Somalia 5 874
20082 24 353 8 428 15 925 1 510 .. .. Irak 6 083
2007 36 207 11 079 25 128 1 264 259 1 005 Irak 18 559
2006 24 322 8 388 15 934 820 175 645 Irak 8 951
2005 17 530 6 334 11 196 398 143 255 Serbien och Montenegro 2 944
2004 23 161 8 345 14 816 388 163 225 Serbien och Montenegro 4 022
2003 31 355 11 235 20 120 561 195 366 Serbien och Montenegro 5 305
2002 33 016 12 257 20 759 550 188 362 Jugoslavien 5 852

1) Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommit till Sverige och sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.

2) För år 2008 finns ingen köns- eller åldersuppdelad statistik för ensamkommande flyktingbarn, därför finns endast en totalsiffra.

Kommentarer

Asylsökande utgörs av individer som under referenstidpunkten sökt asyl i Sverige och registrerats i Migrationsverkets Centrala utlänningsdatabas.

De individer som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd någon gång under de fyra närmast föregående åren, individer med ansökningsskälet förlängning av asylärende samt de individer som söker asyl på svensk ambassad i ett annat land ingår ej i statistiken över asylsökande.

Ytterligare detaljerad statistik om asylsökande och ensamkommande finns i SCB:s statistiska databaser:

Statistikdatabasen

Antalsuppgifter om asylsökanden finns publicerat på SCB från år 2002. Tidigare statistik finns att hitta på Migrationsverkets hemsida.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-22

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se