Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsinriktning SUN 2000, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2016

UtbildningsinriktningKönTotaltTyp av migrant
   Ingen migrationSenaste
migration
före 2007
Antal
migrationer
åren 2007–2016
     123+
TOTALT
Båda könen
5 727 690 4 227 079 813 712 625 470 53 681 7 748
 
Kvinnor
2 809 025 2 061 891 422 374 296 253 25 136 3 371
 
Män
2 918 665 2 165 188 391 338 329 217 28 545 4 377
Allmän utbildning
Båda könen
1 176 055 767 696 212 647 182 412 11 561 1 739
 
Kvinnor
540 782 342 749 105 973 86 071 5 246 743
 
Män
635 273 424 947 106 674 96 341 6 315 996
Pedagogik och lärarutbildning
Båda könen
359 913 290 547 44 894 22 122 2 110 240
 
Kvinnor
277 244 224 883 34 110 16 507 1 574 170
 
Män
82 669 65 664 10 784 5 615 536 70
Humaniora och konst
Båda könen
314 539 237 471 40 008 31 683 4 772 605
 
Kvinnor
189 605 142 985 23 892 19 357 3 010 361
 
Män
124 934 94 486 16 116 12 326 1 762 244
Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration
Båda könen
946 593 725 165 126 100 83 203 10 777 1 348
 
Kvinnor
578 941 447 406 77 858 46 981 5 974 722
 
Män
367 652 277 759 48 242 36 222 4 803 626
Naturvetenskap, matematik och data
Båda könen
188 594 122 526 31 236 31 779 2 590 463
 
Kvinnor
74 732 48 066 12 665 12 882 942 177
 
Män
113 862 74 460 18 571 18 897 1 648 286
Teknik och tillverkning
Båda könen
1 239 809 1 014 258 141 710 72 267 10 329 1 245
 
Kvinnor
164 979 122 288 25 141 15 504 1 833 213
 
Män
1 074 830 891 970 116 569 56 763 8 496 1 032
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
Båda könen
107 365 93 308 7 503 5 925 543 86
 
Kvinnor
46 464 40 447 3 279 2 384 307 47
 
Män
60 901 52 861 4 224 3 541 236 39
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
Båda könen
779 571 609 347 118 357 45 909 5 347 611
 
Kvinnor
640 675 510 426 94 956 31 037 3 855 401
 
Män
138 896 98 921 23 401 14 872 1 492 210
Tjänster
Båda könen
360 360 290 976 43 017 23 240 2 789 338
 
Kvinnor
185 614 152 725 21 316 10 167 1 272 134
 
Män
174 746 138 251 21 701 13 073 1 517 204
Okänd
Båda könen
254 891 75 785 48 240 126 930 2 863 1 073
 
Kvinnor
109 989 29 916 23 184 55 363 1 123 403
 
Män
144 902 45 869 25 056 71 567 1 740 670

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-05-09

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se