Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsinriktning SUN 2000, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2017

UtbildningsinriktningKönTotaltTyp av migrant
   Ingen migrationSenaste migration före 2007Antal migrationer åren 2007-2016
     123+
TOTALT
Båda könen
5 774 581 4 207 295 851 142 654 558 53 647 7 939
 
Kvinnor
2 830 359 2 051 934 439 382 310 476 25 121 3 446
 
Män
2 944 222 2 155 361 411 760 344 082 28 526 4 493
Allmän utbildning
Båda könen
1 169 228 743 905 219 328 192 752 11 452 1 791
 
Kvinnor
536 445 331 383 108 304 90 803 5 169 786
 
Män
632 783 412 522 111 024 101 949 6 283 1 005
Pedagogik och lärarutbildning
Båda könen
362 317 289 908 47 091 22 962 2 104 252
 
Kvinnor
279 521 224 538 35 885 17 352 1 567 179
 
Män
82 796 65 370 11 206 5 610 537 73
Humaniora och konst
Båda könen
317 828 237 787 42 242 32 419 4 783 597
 
Kvinnor
191 519 143 064 25 212 19 899 2 996 348
 
Män
126 309 94 723 17 030 12 520 1 787 249
Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration
Båda könen
958 104 728 147 132 131 85 765 10 718 1 343
 
Kvinnor
585 327 449 056 81 142 48 437 5 966 726
 
Män
372 777 279 091 50 989 37 328 4 752 617
Naturvetenskap, matematik och data
Båda könen
194 057 124 724 33 182 33 075 2 574 502
 
Kvinnor
76 782 48 685 13 344 13 639 926 188
 
Män
117 275 76 039 19 838 19 436 1 648 314
Teknik och tillverkning
Båda könen
1 250 339 1 016 231 148 900 73 572 10 356 1 280
 
Kvinnor
169 495 124 827 26 502 16 069 1 871 226
 
Män
1 080 844 891 404 122 398 57 503 8 485 1 054
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
Båda könen
108 682 93 855 8 091 6 104 542 90
 
Kvinnor
47 671 41 285 3 548 2 479 309 50
 
Män
61 011 52 570 4 543 3 625 233 40
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
Båda könen
783 294 606 042 123 401 47 832 5 407 612
 
Kvinnor
641 578 506 487 98 484 32 335 3 875 397
 
Män
141 716 99 555 24 917 15 497 1 532 215
Tjänster
Båda könen
364 291 291 516 46 153 23 455 2 807 360
 
Kvinnor
187 829 153 131 22 923 10 342 1 295 138
 
Män
176 462 138 385 23 230 13 113 1 512 222
Okänd
Båda könen
266 441 75 180 50 623 136 622 2 904 1 112
 
Kvinnor
114 192 29 478 24 038 59 121 1 147 408
 
Män
152 249 45 702 26 585 77 501 1 757 704

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-10

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se