Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsinriktning SUN 2000, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2018

UtbildningsinriktningKönTotaltTyp av migrant
   Ingen
migration
Senaste
migration
före
2009
Antal migrationer åren
2009-2018
     123+
Totalt
Båda könen
5 815 232 4 186 390 886 989 681 996 52 116 7 741
 
Kvinnor
2 848 426 2 041 376 457 562 321 568 24 493 3 427
 
Män
2 966 806 2 145 014 429 427 360 428 27 623 4 314
Allmän utbildning
Båda könen
1 155 891 719 325 225 172 198 847 10 868 1 679
 
Kvinnor
529 265 319 534 111 037 93 059 4 909 726
 
Män
626 626 399 791 114 135 105 788 5 959 953
Pedagogik och lärarutbildning
Båda könen
366 630 290 348 49 645 24 308 2 096 233
 
Kvinnor
283 390 225 059 38 053 18 535 1 572 171
 
Män
83 240 65 289 11 592 5 773 524 62
Humaniora och konst
Båda könen
319 371 237 075 44 122 32 966 4 607 601
 
Kvinnor
192 270 142 323 26 414 20 309 2 862 362
 
Män
127 101 94 752 17 708 12 657 1 745 239
Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration
Båda könen
969 069 731 548 138 166 87 616 10 439 1 300
 
Kvinnor
591 926 451 075 84 775 49 536 5 816 724
 
Män
377 143 280 473 53 391 38 080 4 623 576
Naturvetenskap, matematik och data
Båda könen
202 891 126 652 35 385 37 511 2 734 609
 
Kvinnor
79 281 49 294 14 139 14 693 945 210
 
Män
123 610 77 358 21 246 22 818 1 789 399
Teknik och tillverkning
Båda könen
1 260 117 1 016 874 154 743 77 203 10 058 1 239
 
Kvinnor
173 844 127 047 27 719 16 935 1 911 232
 
Män
1 086 273 889 827 127 024 60 268 8 147 1 007
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
Båda könen
109 804 94 320 8 543 6 302 559 80
 
Kvinnor
48 779 42 036 3 805 2 567 325 46
 
Män
61 025 52 284 4 738 3 735 234 34
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
Båda könen
786 050 601 261 129 085 49 866 5 232 606
 
Kvinnor
641 915 501 611 102 595 33 538 3 775 396
 
Män
144 135 99 650 26 490 16 328 1 457 210
Tjänster
Båda könen
370 564 295 101 48 867 23 481 2 761 354
 
Kvinnor
190 156 154 517 23 968 10 280 1 246 145
 
Män
180 408 140 584 24 899 13 201 1 515 209
Okänd
Båda könen
274 845 73 886 53 261 143 896 2 762 1 040
 
Kvinnor
117 600 28 880 25 057 62 116 1 132 415
 
Män
157 245 45 006 28 204 81 780 1 630 625

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se