Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsnivå, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2017

UtbildningsnivåKönTotaltTyp av migrant
   Ingen migrationSenaste migration före 2007Antal migrationer åren 2007-2016
     123+
Totalt
Båda könen
5 774 581 4 207 295 851 142 654 558 53 647 7 939
 
Kvinnor
2 830 359 2 051 934 439 382 310 476 25 121 3 446
 
Män
2 944 222 2 155 361 411 760 344 082 28 526 4 493
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år
Båda könen
155 914 16 006 62 603 75 748 1 221 336
 
Kvinnor
80 786 5 271 35 908 38 888 551 168
 
Män
75 128 10 735 26 695 36 860 670 168
Förgymnasial utbildning 9 år
Båda könen
521 540 379 957 81 242 55 687 4 033 621
 
Kvinnor
200 545 140 246 35 120 23 520 1 415 244
 
Män
320 995 239 711 46 122 32 167 2 618 377
Gymnasial utbildning högst 2-årig
Båda könen
1 117 672 844 882 170 821 95 808 5 239 922
 
Kvinnor
488 255 363 617 81 229 41 259 1 860 290
 
Män
629 417 481 265 89 592 54 549 3 379 632
Gymnasial utbildning 3 år
Båda könen
1 490 950 1 235 468 176 307 65 369 12 546 1 260
 
Kvinnor
692 297 566 392 87 863 31 268 6 187 587
 
Män
798 653 669 076 88 444 34 101 6 359 673
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år
Båda könen
918 086 681 049 124 552 102 250 9 026 1 209
 
Kvinnor
467 652 348 845 63 276 50 395 4 563 573
 
Män
450 434 332 204 61 276 51 855 4 463 636
Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre
Båda könen
1 366 435 990 671 207 144 147 699 18 350 2 571
 
Kvinnor
816 216 602 685 123 485 79 463 9 333 1 250
 
Män
550 219 387 986 83 659 68 236 9 017 1 321
Forskarutbildning
Båda könen
67 059 37 705 15 512 11 930 1 632 280
 
Kvinnor
28 599 16 264 6 755 4 894 600 86
 
Män
38 460 21 441 8 757 7 036 1 032 194
Uppgift saknas
Båda könen
136 925 21 557 12 961 100 067 1 600 740
 
Kvinnor
56 009 8 614 5 746 40 789 612 248
 
Män
80 916 12 943 7 215 59 278 988 492

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i Inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-10

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se