Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsnivå, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2018

UtbildningsnivåKönTotaltTyp av migrant
   Ingen
migration
Senaste
migration
före 2009
Antal migrationer åren
2009-2018
     123+
Totalt
Båda könen
5 815 232 4 186 390 886 989 681 996 52 116 7 741
 
Kvinnor
2 848 426 2 041 376 457 562 321 568 24 493 3 427
 
Män
2 966 806 2 145 014 429 427 360 428 27 623 4 314
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år
Båda könen
155 267 12 723 63 877 77 166 1 197 304
 
Kvinnor
80 785 4 270 36 775 39 034 554 152
 
Män
74 482 8 453 27 102 38 132 643 152
Förgymnasial utbildning 9 år
Båda könen
510 892 365 663 82 707 58 060 3 866 596
 
Kvinnor
195 921 134 299 35 563 24 466 1 371 222
 
Män
314 971 231 364 47 144 33 594 2 495 374
Gymnasial utbildning högst 2-årig
Båda könen
1 089 840 810 983 174 278 98 794 4 952 833
 
Kvinnor
472 593 345 455 82 772 42 319 1 785 262
 
Män
617 247 465 528 91 506 56 475 3 167 571
Gymnasial utbildning 3 år
Båda könen
1 507 595 1 244 331 182 628 67 596 11 855 1 185
 
Kvinnor
695 627 566 398 90 832 32 035 5 810 552
 
Män
811 968 677 933 91 796 35 561 6 045 633
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år
Båda könen
925 840 681 606 131 418 102 940 8 679 1 197
 
Kvinnor
470 987 348 322 66 550 51 158 4 384 573
 
Män
454 853 333 284 64 868 51 782 4 295 624
Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre
Båda könen
1 411 131 1 011 499 220 589 157 979 18 404 2 660
 
Kvinnor
843 059 617 322 131 412 83 642 9 365 1 318
 
Män
568 072 394 177 89 177 74 337 9 039 1 342
Forskarutbildning
Båda könen
68 884 37 669 16 756 12 564 1 608 287
 
Kvinnor
29 808 16 520 7 323 5 267 598 100
 
Män
39 076 21 149 9 433 7 297 1 010 187
Uppgift saknas
Båda könen
145 783 21 916 14 736 106 897 1 555 679
 
Kvinnor
59 646 8 790 6 335 43 647 626 248
 
Män
86 137 13 126 8 401 63 250 929 431

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i Inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se