Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsnivå, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2016

UtbildningsnivåKönTotaltTyp av migrant
   Ingen
migration
Senaste
migration
före 2007
Antal migrationer
åren 2007–2016
     123+
Totalt
Båda könen
5 727 690 4 227 079 813 712 625 470 53 681 7 748
 
Kvinnor
2 809 025 2 061 891 422 374 296 253 25 136 3 371
 
Män
2 918 665 2 165 188 391 338 329 217 28 545 4 377
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år
Båda könen
156 390 20 736 60 676 73 445 1 203 330
 
Kvinnor
80 607 6 802 35 083 38 029 547 146
 
Män
75 783 13 934 25 593 35 416 656 184
Förgymnasial utbildning 9 år
Båda könen
529 918 392 493 80 380 52 393 4 035 617
 
Kvinnor
204 743 145 833 35 156 22 097 1 405 252
 
Män
325 175 246 660 45 224 30 296 2 630 365
Gymnasial utbildning högst 2-årig
Båda könen
1 146 048 877 751 170 455 91 530 5 399 913
 
Kvinnor
504 616 381 406 81 832 39 113 1 974 291
 
Män
641 432 496 345 88 623 52 417 3 425 622
Gymnasial utbildning 3 år
Båda könen
1 463 850 1 222 672 165 079 62 269 12 577 1 253
 
Kvinnor
682 783 563 260 82 623 30 064 6 256 580
 
Män
781 067 659 412 82 456 32 205 6 321 673
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år
Båda könen
910 020 683 252 117 926 98 411 9 259 1 172
 
Kvinnor
464 530 351 332 60 326 47 606 4 701 565
 
Män
445 490 331 920 57 600 50 805 4 558 607
Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre
Båda könen
1 331 329 971 574 193 413 145 810 18 023 2 509
 
Kvinnor
793 024 588 818 115 872 78 039 9 075 1 220
 
Män
538 305 382 756 77 541 67 771 8 948 1 289
Forskarutbildning
Båda könen
65 206 37 526 14 453 11 367 1 614 246
 
Kvinnor
27 490 15 990 6 291 4 530 599 80
 
Män
37 716 21 536 8 162 6 837 1 015 166
Uppgift saknas
Båda könen
124 929 21 075 11 330 90 245 1 571 708
 
Kvinnor
51 232 8 450 5 191 36 775 579 237
 
Män
73 697 12 625 6 139 53 470 992 471

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i Inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-05-09

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se