Till innehåll på sidan

Invandring första halvåret 2022, preliminär statistik

Rang totalt Födelseland Första halvåret Procentuell Rang första
    2022 2021 förändring halvåret
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt 2021 totalt
  Totalt 42 141 19 871 22 270 32 900 16 144 16 756 28,1  
1 Sverige 4 481 2 156 2 325 4 499 2 160 2 339 ‑0,4 (1)
2 Indien 3 561 1 686 1 875 1 904 931 973 87,0 (2)
3 Polen 2 005 629 1 376 1 094 383 711 83,3 (4)
4 Syrien 1 675 904 771 1 197 636 561 39,9 (3)
5 Tyskland 1 520 755 765 924 459 465 64,5 (7)
6 Afghanistan 1 441 725 716 637 300 337 126,2 ( 11)
7 Iran 1 254 676 578 948 468 480 32,3 (5)
8 Pakistan 1 235 579 656 932 452 480 32,5 (6)
9 Turkiet 1 201 528 673 820 364 456 46,5 (9)
10 Rumänien 1 034 374 660 535 187 348 93,3 ( 15)
11 Irak 843 386 457 881 437 444 ‑4,3 (8)
12 Brasilien 774 381 393 433 229 204 78,8 ( 21)
13 Förenta staterna 674 330 344 643 310 333 4,8 ( 10)
14 Förenade kungariket 621 245 376 446 175 271 39,2 ( 20)
15 Ukraina 592 339 253 468 262 206 26,5 ( 19)
16 Danmark 587 255 332 539 253 286 8,9 ( 14)
17 Finland 584 322 262 550 312 238 6,2 ( 13)
18 Italien 568 255 313 347 145 202 63,7 ( 28)
19 Kina 562 309 253 513 283 230 9,6 ( 16)
20 Litauen 549 173 376 292 105 187 88,0 ( 37)
  Övriga länder 16 380 7 864 8 516 14 298 7 293 7 005 14,6  

Preliminär statistik för första halvåret 2022 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2021.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-18

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se