Till innehåll på sidan

Invandring till Sverige 2021 och 2020 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de invandrade 2021

Rang totalt Födelseland Antal invandringar Rang
    2021 2020 Procentuell förändring 2020
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt totalt
  Totalt 90 631 44 163 46 468 82 518 39 748 42 770 9,8  
1 Sverige 10 480 5 114 5 366 11 660 5 737 5 923 ‑10,1 (1)
2 Indien 6 017 2 737 3 280 4 061 1 754 2 307 48,2 (2)
3 Syrien 3 538 1 906 1 632 3 293 1 723 1 570 7,4 (3)
4 Tyskland 3 501 1 805 1 696 2 393 1 299 1 094 46,3 (6)
5 Pakistan 3 240 1 319 1 921 2 441 965 1 476 32,7 (5)
6 Polen 3 181 1 225 1 956 2 530 951 1 579 25,7 (4)
7 Iran 2 443 1 215 1 228 2 082 1 010 1 072 17,3 ( 10)
8 Irak 2 122 1 015 1 107 2 271 1 042 1 229 ‑6,6 (7)
9 Turkiet 2 077 927 1 150 1 853 814 1 039 12,1 ( 11)
10 Kina 2 025 1 060 965 1 838 950 888 10,2 ( 12)
11 Afghanistan 2 022 1 008 1 014 2 270 999 1 271 ‑10,9 (8)
12 Förenta staterna 1 898 972 926 1 587 780 807 19,6 ( 15)
13 Finland 1 635 946 689 1 708 1 001 707 ‑4,3 ( 13)
14 Danmark 1 563 720 843 1 679 773 906 ‑6,9 ( 14)
15 Rumänien 1 562 597 965 1 274 523 751 22,6 ( 18)
16 Förenade kungariket 1 409 562 847 2 084 799 1 285 ‑32,4 (9)
17 Norge 1 376 693 683 1 321 678 643 4,2 ( 17)
18 Frankrike 1 281 603 678 908 409 499 41,1 ( 27)
19 Brasilien 1 235 652 583 883 476 407 39,9 ( 28)
20 Eritrea 1 165 570 595 1 550 716 834 ‑24,8 ( 16)
  Övriga länder 36 861 18 517 18 344 32 832 16 349 16 483 12,3  

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se