Till innehåll på sidan

Utvandring från Sverige 2021 och 2020 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de utvandrade 2021

Rang totalt Födelseland Antal utvandringar Rang
    2021 2020 Procentuell förändring 2020
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt totalt
  Totalt 48 284 23 260 25 024 48 937 22 607 26 330 ‑1,3  
1 Sverige 16 975 8 430 8 545 15 538 7 526 8 012 9,2 (1)
2 Finland 1 814 1 033 781 1 994 1 097 897 ‑9,0 (3)
3 Indien 1 713 692 1 021 1 926 806 1 120 ‑11,1 (4)
4 Polen 1 712 710 1 002 2 241 849 1 392 ‑23,6 (2)
5 Irak 1 637 743 894 1 514 685 829 8,1 (7)
6 Danmark 1 428 690 738 1 534 649 885 ‑6,9 (6)
7 Tyskland 1 418 762 656 1 564 805 759 ‑9,3 (5)
8 Norge 1 177 630 547 1 060 554 506 11,0 (9)
9 Syrien 1 066 475 591 851 370 481 25,3 ( 13)
10 Förenta staterna 1 000 488 512 985 508 477 1,5 ( 11)
11 Kina 941 487 454 1 082 513 569 ‑13,0 (8)
12 Somalia 917 527 390 886 408 478 3,5 ( 12)
13 Förenade kungariket 859 380 479 1 006 395 611 ‑14,6 ( 10)
14 Rumänien 680 276 404 809 298 511 ‑15,9 ( 14)
15 Spanien 578 262 316 656 298 358 ‑11,9 ( 15)
16 Turkiet 570 194 376 610 211 399 ‑6,6 ( 17)
17 Frankrike 559 257 302 595 262 333 ‑6,1 ( 20)
18 Iran 556 247 309 651 308 343 ‑14,6 ( 16)
19 Litauen 509 209 300 607 247 360 ‑16,1 ( 18)
20 Italien 481 197 284 606 239 367 ‑20,6 ( 19)
  Övriga länder 11 694 5 571 6 123 12 222 5 579 6 643 ‑4,3  

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-22

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se