Till innehåll på sidan

Folkmängd i landskapen den 31 december 2020

Landsdel   Samtliga därav efter kön
  Landskap   Män Kvinnor
  Län      
RIKET   10 379 295 5 222 847 5 156 448
GÖTALAND   4 961 166 2 498 192 2 462 974
  Skåne 1 386 530 692 455 694 075
  del av Skåne län 1 386 530 692 455 694 075
  Blekinge 159 056 81 141 77 915
  hela Blekinge län 159 056 81 141 77 915
  Öland 26 323 13 128 13 195
  del av Kalmar län 26 323 13 128 13 195
  Halland 344 063 172 481 171 582
  del av Skåne län 2 795 1 398 1 397
  del av Hallands län 327 162 163 991 163 171
  del av Västra Götalands län 14 106 7 092 7 014
  Småland 776 277 393 923 382 354
  del av Östergötlands län 1 932 1 022 910
  del av Jönköpings län 345 036 174 981 170 055
  hela Kronobergs län 202 263 103 106 99 157
  del av Kalmar län 219 687 111 059 108 628
  del av Hallands län 7 359 3 755 3 604
  Gotland 60 124 29 972 30 152
  hela Gotlands län 60 124 29 972 30 152
  Västergötland 1 382 615 696 046 686 569
  del av Jönköpings län 19 974 10 058 9 916
  del av Hallands län 2 118 1 084 1 034
  del av Västra Götalands län 1 359 095 684 173 674 922
  del av Örebro län 1 428 731 697
  Östergötland 465 204 235 950 229 254
  del av Östergötlands län 465 204 235 950 229 254
  Bohuslän 309 248 156 102 153 146
  del av Västra Götalands län 309 248 156 102 153 146
  Dalsland 50 045 25 805 24 240
  del av Västra Götalands län 50 045 25 805 24 240
  Uppgift saknas 1 681 1 189 492
  del av Östergötlands län 22 18 4
  del av Skåne län 11 9 2
  del av Hallands län 109 73 36
  del av Västra Götalands län 1 539 1 089 450
SVEALAND   4 232 319 2 123 145 2 109 174
  Närke 219 990 110 020 109 970
  del av Örebro län 218 534 109 278 109 256
  del av Västmanlands län 1 456 742 714
  Södermanland 1 384 630 692 993 691 637
  del av Stockholms län 1 077 949 538 995 538 954
  hela Södermanlands län 299 401 150 298 149 103
  del av Västmanlands län 7 280 3 700 3 580
  Värmland 321 626 161 931 159 695
  del av Västra Götalands län 409 195 214
  hela Värmlands län 282 885 142 529 140 356
  del av Örebro län 38 332 19 207 19 125
  Västmanland 317 864 160 476 157 388
  del av Örebro län 47 063 23 929 23 134
  del av Västmanlands län 267 219 134 700 132 519
  del av Dalarnas län 3 582 1 847 1 735
  Uppland 1 700 798 851 677 849 121
  del av Stockholms län 1 311 282 656 701 654 581
  hela Uppsala län 388 394 194 401 193 993
  del av Västmanlands län 1 122 575 547
  Dalarna 284 279 143 840 140 439
  del av Dalarnas län 284 058 143 713 140 345
  del av Gävleborgs län 221 127 94
  Uppgift saknas 3 132 2 208 924
  del av Stockholms län 2 759 1 979 780
  del av Örebro län 273 169 104
  del av Västmanlands län 64 36 28
  del av Dalarnas län 36 24 12
NORRLAND   1 185 781 601 491 584 290
  Gästrikland 157 200 78 940 78 260
  del av Gävleborgs län 157 200 78 940 78 260
  Hälsingland 130 733 66 068 64 665
  del av Gävleborgs län 130 062 65 713 64 349
  del av Jämtlands län 671 355 316
  Härjedalen 9 641 5 025 4 616
  del av Jämtlands län 9 641 5 025 4 616
  Medelpad 126 628 63 905 62 723
  del av Västernorrlands län 126 628 63 905 62 723
  Ångermanland 130 133 66 060 64 073
  del av Västernorrlands län 117 926 59 749 58 177
  del av Jämtlands län 2 712 1 428 1 284
  del av Västerbottens län 9 495 4 883 4 612
  Jämtland 118 110 59 742 58 368
  del av Jämtlands län 118 110 59 742 58 368
  Västerbotten 228 239 115 313 112 926
  del av Västerbottens län 228 239 115 313 112 926
  Lappland 89 298 46 219 43 079
  del av Västerbottens län 35 458 18 233 17 225
  del av Norrbottens län 53 840 27 986 25 854
  Norrbotten 195 774 100 201 95 573
  del av Norrbottens län 195 774 100 201 95 573
  Uppgift saknas 25 18 7
  del av Gävleborgs län 4 4 .
  del av Jämtlands län 21 14 7
UPPGIFT SAKNAS   29 19 10
  del av Västra Götalands län 1 1 .
  del av Örebro län 13 8 5
  del av Gävleborgs län 15 10 5

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-18

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se