Till innehåll på sidan

Folkmängd i landskapen den 31 december 2021

Landsdel   Samtliga därav efter kön
  Landskap   Män Kvinnor
  Län      
RIKET   10 452 326 5 260 707 5 191 619
GÖTALAND   4 995 764 2 516 020 2 479 744
  Skåne 1 399 454 698 825 700 629
  del av Skåne län 1 399 454 698 825 700 629
  Blekinge 158 937 81 083 77 854
  hela Blekinge län 158 937 81 083 77 854
  Öland 26 617 13 226 13 391
  del av Kalmar län 26 617 13 226 13 391
  Halland 347 675 174 378 173 297
  del av Skåne län 2 959 1 478 1 481
  del av Hallands län 330 687 165 847 164 840
  del av Västra Götalands län 14 029 7 053 6 976
  Småland 779 980 396 077 383 903
  del av Östergötlands län 1 959 1 048 911
  del av Jönköpings län 346 824 176 079 170 745
  hela Kronobergs län 203 340 103 686 99 654
  del av Kalmar län 220 558 111 528 109 030
  del av Hallands län 7 299 3 736 3 563
  Gotland 61 001 30 398 30 603
  hela Gotlands län 61 001 30 398 30 603
  Västergötland 1 390 802 700 499 690 303
  del av Jönköpings län 20 240 10 214 10 026
  del av Hallands län 2 112 1 073 1 039
  del av Västra Götalands län 1 367 029 688 477 678 552
  del av Örebro län 1 421 735 686
  Östergötland 467 716 237 120 230 596
  del av Östergötlands län 467 716 237 120 230 596
  Bohuslän 312 057 157 545 154 512
  del av Västra Götalands län 312 057 157 545 154 512
  Dalsland 49 655 25 591 24 064
  del av Västra Götalands län 49 655 25 591 24 064
  Uppgift saknas 1 870 1 278 592
  del av Östergötlands län 29 19 10
  del av Skåne län 12 9 3
  del av Hallands län 145 93 52
  del av Västra Götalands län 1 684 1 157 527
SVEALAND   4 268 504 2 141 835 2 126 669
  Närke 221 131 110 558 110 573
  del av Örebro län 219 674 109 811 109 863
  del av Västmanlands län 1 457 747 710
  Södermanland 1 393 772 697 688 696 084
  del av Stockholms län 1 084 654 542 401 542 253
  hela Södermanlands län 301 801 151 560 150 241
  del av Västmanlands län 7 317 3 727 3 590
  Värmland 322 010 162 120 159 890
  del av Västra Götalands län 402 199 203
  hela Värmlands län 283 196 142 641 140 555
  del av Örebro län 38 412 19 280 19 132
  Västmanland 319 473 161 286 158 187
  del av Örebro län 46 940 23 783 23 157
  del av Västmanlands län 268 997 135 691 133 306
  del av Dalarnas län 3 536 1 812 1 724
  Uppland 1 723 765 863 723 860 042
  del av Stockholms län 1 327 623 665 494 662 129
  hela Uppsala län 395 026 197 645 197 381
  del av Västmanlands län 1 116 584 532
  Dalarna 285 017 144 142 140 875
  del av Dalarnas län 284 795 144 018 140 777
  del av Gävleborgs län 222 124 98
  Uppgift saknas 3 336 2 318 1 018
  del av Stockholms län 2 862 2 034 828
  del av Örebro län 338 212 126
  del av Västmanlands län 80 39 41
  del av Dalarnas län 56 33 23
NORRLAND   1 188 031 602 833 585 198
  Gästrikland 157 376 79 079 78 297
  del av Gävleborgs län 157 376 79 079 78 297
  Hälsingland 130 821 66 087 64 734
  del av Gävleborgs län 130 147 65 734 64 413
  del av Jämtlands län 674 353 321
  Härjedalen 9 680 5 080 4 600
  del av Jämtlands län 9 680 5 080 4 600
  Medelpad 126 539 63 809 62 730
  del av Västernorrlands län 126 539 63 809 62 730
  Ångermanland 129 860 65 958 63 902
  del av Västernorrlands län 117 654 59 631 58 023
  del av Jämtlands län 2 711 1 421 1 290
  del av Västerbottens län 9 495 4 906 4 589
  Jämtland 118 964 60 187 58 777
  del av Jämtlands län 118 964 60 187 58 777
  Västerbotten 229 751 116 097 113 654
  del av Västerbottens län 229 751 116 097 113 654
  Lappland 88 951 46 144 42 807
  del av Västerbottens län 35 317 18 210 17 107
  del av Norrbottens län 53 634 27 934 25 700
  Norrbotten 196 059 100 373 95 686
  del av Norrbottens län 196 059 100 373 95 686
  Uppgift saknas 30 19 11
  del av Gävleborgs län 5 4 1
  del av Jämtlands län 25 15 10
UPPGIFT SAKNAS   27 19 8
  del av Västra Götalands län 3 2 1
  del av Örebro län 7 5 2
  del av Gävleborgs län 17 12 5

Kommentarer

Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av distriktsindelning. Samtliga i befolkningen har uppgift om kommun, men 17 997 personer saknar uppgift om distrikt. Om en kommun i sin helhet ligger inom ett landskap enligt distriktsindelningen har personer som saknar uppgift om distrikt förts till det landskapet. Annars redovisas de som Uppgift saknas. Detsamma gäller för landsdelarna.

Mer om distrikt finns att läsas här: http://www.scb.se/regionalt.

Mer om statistiken

Källdata
Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-22

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se