Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik 2022

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad 2021 2022 Folkökning jämfört
med samma period:
      året innan förra månaden
      antal i % antal i %
Januari 10 389 134 10 463 524 74 390 0,72 11 198 0,11
Februari 10 392 954 10 468 254 75 300 0,72 4 730 0,05
Mars 10 398 007 10 473 199 75 192 0,72 4 945 0,05
April 10 403 311 10 478 045 74 734 0,72 4 846 0,05
Maj 10 409 352 10 484 154 74 802 0,72 6 109 0,06
Juni 10 416 550 10 489 777 73 227 0,70 5 623 0,05
Juli 10 424 936 10 493 565 68 629 0,66 3 788 0,04
Augusti 10 436 560          
September 10 444 467          
Oktober 10 449 882          
November 10 452 404          
December 10 452 326          
Folkökning till och med juli 2022:   41 239        
Folkökning samma period 2021:   45 641        
             
Folkmängd vid periodens slut 10 424 936 10 493 565        
Folkökning 45 641 41 239        
Födelseöverskott 14 766 9 221        
- Levande födda 68 813 63 793        
- Döda 54 047 54 572        
Invandringsöverskott 22 496 24 599        
- Invandringar 49 705 50 103        
- Utvandringar 27 209 25 504        
Civilståndsändringar:            
- Gifta 38 555 50 900        
- Skilda 26 152 22 887        

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2022 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2021.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se