Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik 2022

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad 2021 2022 Folkökning jämfört
med samma period:
      året innan förra månaden
      antal i % antal i %
Januari 10 389 134 10 463 422 74 288 0,72 11 096 0,11
Februari 10 392 954 10 468 192 75 238 0,72 4 770 0,05
Mars 10 398 007 10 473 940 75 933 0,73 5 748 0,05
April 10 403 311 10 479 640 76 329 0,73 5 700 0,05
Maj 10 409 352 10 486 264 76 912 0,74 6 624 0,06
Juni 10 416 550 10 492 883 76 333 0,73 6 619 0,06
Juli 10 424 936 10 499 430 74 494 0,71 6 547 0,06
Augusti 10 436 560 10 509 402 72 842 0,70 9 972 0,09
September 10 444 467 10 514 895 70 428 0,67 5 493 0,05
Oktober 10 449 882 10 518 309 68 427 0,65 3 414 0,03
November 10 452 404 10 520 558 68 154 0,65 2 249 0,02
December 10 452 326          
Folkökning till och med november 2022:   68 232        
Folkökning samma period 2021:   73 109        
             
Folkmängd vid periodens slut 10 452 404 10 520 558        
Folkökning 73 109 68 232        
Födelseöverskott 22 706 12 314        
- Levande födda 106 122 97 211        
- Döda 83 416 84 897        
Invandringsöverskott 42 024 48 521        
- Invandringar 86 746 94 884        
- Utvandringar 44 722 46 363        
Civilståndsändringar:            
- Gifta 67 343 82 920        
- Skilda 40 110 36 203        

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2022 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2021.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-12

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se