Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik 2023

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad 2022 2023 Folkökning jämfört
med samma period:
      året innan förra månaden
      antal i % antal i %
Januari 10 463 405 10 523 709 60 304 0,58 2 153 0,02
Februari 10 468 179          
Mars 10 473 928          
April 10 479 625          
Maj 10 486 251          
Juni 10 492 881          
Juli 10 499 454          
Augusti 10 509 630          
September 10 515 443          
Oktober 10 519 592          
November 10 522 725          
December 10 521 556          
Folkökning till och med januari 2023:   2 153        
Folkökning samma period 2022:   11 079        
Folkmängd vid periodens slut 10 463 405 10 523 709        
Folkökning 11 079 2 153        
Födelseöverskott ‑545 ‑1 215        
- Levande födda 8 917 8 275        
- Döda 9 462 9 490        
Invandringsöverskott 4 235 1 045        
- Invandringar 8 085 5 804        
- Utvandringar 3 850 4 759        
Civilståndsändringar:            
- Gifta 3 348 2 317        
- Skilda 2 604 2 463        

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2023 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2022.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se