Till innehåll på sidan

Folkmängd och befolkningsförändringar - Kvartal 1, 2021 - Kvartal 3 2022

Befolkning och befolkningsförändringar i riket, län och kommuner, kvartal och halvår.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-02

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se