Till innehåll på sidan

Utvandring första halvåret 2020, preliminär statistik

Rang totalt Födelseland Första halvåret Procentuell Rang första
    2020 2019 förändring halvåret
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt 2019 totalt
  Totalt 21 289 9 684 11 605 21 492 9 959 11 533 ‑0,9  
1 Sverige 6 397 3 055 3 342 6 890 3 342 3 548 ‑7,2 (1)
2 Polen 1 171 420 751 944 378 566 24,0 (3)
3 Finland 967 527 440 986 546 440 ‑1,9 (2)
4 Indien 773 327 446 922 364 558 ‑16,2 (4)
5 Danmark 717 305 412 747 349 398 ‑4,0 (5)
6 Irak 677 304 373 630 276 354 7,5 (7)
7 Tyskland 669 341 328 680 341 339 ‑1,6 (6)
8 Kina 519 245 274 423 198 225 22,7 ( 11)
9 Storbritannien och Nordirland 469 177 292 486 189 297 ‑3,5 (8)
10 USA 437 213 224 466 204 262 ‑6,2 (9)
11 Rumänien 391 142 249 306 120 186 27,8 ( 14)
12 Somalia 385 168 217 310 142 168 24,2 ( 13)
13 Norge 380 207 173 460 235 225 ‑17,4 ( 10)
14 Syrien 365 156 209 267 115 152 36,7 ( 17)
15 Iran 292 146 146 269 110 159 8,6 ( 16)
16 Spanien 282 127 155 337 164 173 ‑16,3 ( 12)
17 Turkiet 278 88 190 266 99 167 4,5 ( 18)
18 Litauen 264 97 167 207 66 141 27,5 ( 21)
19 Italien 257 105 152 284 104 180 ‑9,5 ( 15)
20 Frankrike 230 89 141 244 109 135 ‑5,7 ( 19)
  Övriga länder 5 369 2 445 2 924 5 368 2 508 2 860 0,0  

Kommentarer

1) Preliminär statistik för första halvåret 2020 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2019.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se