Till innehåll på sidan

Invandring första halvåret 2018

Invandring till Sverige första halvåret 2018 efter de 20 vanligaste födelseländerna, preliminär statistik 1)

RangFödelselandFörsta halvåret Procentuell
förändring
Rang första
halvåret 2017
20182017
           
  Totalt 61 698 63 996 -4 .
1 Syrien 8 199 12 480 -34 (1)
2 Sverige 6 078 6 876 -12 (2)
3 Indien 3 270 2 155 52 (5)
4 Afghanistan 3 256 3 699 -12 (3)
5 Irak 2 591 3 644 -29 (4)
6 Iran 1 997 1 680 19 (7)
7 Polen 1 904 1 982 -4 (6)
8 Eritrea 1 731 1 558 11 (8)
9 Somalia 1 638 1 401 17 (9)
10 Kina 1 099 923 19 (12)
11 Rumänien 1 074 970 11 (11)
12 Pakistan 1 014 659 54 (23)
13 Turkiet 983 902 9 (15)
14 Storbritannien
och Nordirland
966 908 6 (14)
15 Finland 958 1 092 -12 (10)
16 Tyskland 919 916 0 (13)
17 Thailand 846 853 -1 (17)
18 Norge 842 879 -4 (16)
19 USA 816 812 0 (18)
20 Serbien 743 670 11 (22)
  Övriga länder 20 774 18 937 10 .

1) Preliminär statistik för första halvåret 2018 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2017. 

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-17

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se