Till innehåll på sidan

Invandring första halvåret 2019, preliminär statistik

Rang totalt Födelseland Första halvåret Procentuell Rang första
    2019 2018 förändring halvåret
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt 2018 totalt
  Totalt 55 222 25 076 30 146 61 698 29 376 32 322 ‑10,5  
1 Sverige 5 753 2 735 3 018 6 078 2 912 3 166 ‑5,3 (2)
2 Afghanistan 4 508 922 3 586 3 256 1 097 2 159 38,5 (4)
3 Syrien 3 511 1 910 1 601 8 199 4 397 3 802 ‑57,2 (1)
4 Indien 3 451 1 601 1 850 3 270 1 445 1 825 5,5 (3)
5 Eritrea 2 001 1 046 955 1 731 905 826 15,6 (8)
6 Irak 1 883 871 1 012 2 591 1 138 1 453 ‑27,3 (5)
7 Iran 1 800 789 1 011 1 997 867 1 130 ‑9,9 (6)
8 Polen 1 591 548 1 043 1 904 696 1 208 ‑16,4 (7)
9 Pakistan 1 298 597 701 1 014 499 515 28 ( 12)
10 Turkiet 1 170 430 740 983 395 588 19 ( 13)
11 Somalia 1 142 509 633 1 638 848 790 ‑30,3 (9)
12 Kina 996 494 502 1 099 583 516 ‑9,4 ( 10)
13 Tyskland 952 496 456 919 439 480 3,6 ( 16)
14 Rumänien 915 330 585 1 074 458 616 ‑14,8 ( 11)
15 Storbritannien och Nordirland 899 327 572 966 338 628 ‑6,9 ( 14)
16 Thailand 822 617 205 846 649 197 ‑2,8 ( 17)
17 USA 789 381 408 816 415 401 ‑3,3 ( 19)
18 Norge 770 390 380 842 414 428 ‑8,6 ( 18)
19 Finland 765 406 359 958 515 443 ‑20,1 ( 15)
20 Danmark 701 312 389 691 300 391 1,4 ( 23)
  Övriga länder 19 505 9 365 10 140 20 826 10 066 10 760 ‑6,3  

Preliminär statistik för första halvåret 2019 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2018.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-20

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se