Till innehåll på sidan

Invandring första halvåret 2021, preliminär statistik

Rang totalt Födelseland Första halvåret Procentuell Rang första
    2021 2020 förändring halvåret
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt 2020 totalt
  Totalt 32 900 16 144 16 756 36 058 16 774 19 284 ‑8,8  
1 Sverige 4 499 2 160 2 339 5 349 2 551 2 798 ‑15,9 (1)
2 Indien 1 904 931 973 1 699 766 933 12,1 (2)
3 Syrien 1 197 636 561 1 690 848 842 ‑29,2 (3)
4 Polen 1 094 383 711 1 281 451 830 ‑14,6 (4)
5 Iran 948 468 480 910 440 470 4,2 (7)
6 Pakistan 932 452 480 876 363 513 6,4 (8)
7 Tyskland 924 459 465 843 441 402 9,6 (9)
8 Irak 881 437 444 1 173 519 654 ‑24,9 (6)
9 Turkiet 820 364 456 728 303 425 12,6 ( 12)
10 USA 643 310 333 578 275 303 11,2 ( 17)
11 Afghanistan 637 300 337 1 209 466 743 ‑47,3 (5)
12 Eritrea 626 282 344 739 332 407 ‑15,3 ( 11)
13 Finland 550 312 238 661 383 278 ‑16,8 ( 14)
14 Danmark 539 253 286 742 341 401 ‑27,4 ( 10)
15 Rumänien 535 187 348 633 246 387 ‑15,5 ( 15)
16 Kina 513 283 230 456 245 211 12,5 ( 20)
17 Thailand 506 426 80 438 345 93 15,5 ( 23)
18 Norge 494 251 243 609 305 304 ‑18,9 ( 16)
19 Ukraina 468 262 206 455 224 231 2,9 ( 21)
20 Förenade kungariket 446 175 271 722 270 452 ‑38,2 ( 13)
  Övriga länder 13 744 6 813 6 931 14 267 6 660 7 607 ‑3,7  

Preliminär statistik för första halvåret 2021 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2020.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-18

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se