Till innehåll på sidan

Utvandring första halvåret 2019, preliminär statistik

Rang totalt Födelseland Första halvåret Procentuell Rang första
    2019 2018 förändring halvåret
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt 2018 totalt
  Totalt 21 492 9 959 11 533 22 119 10 182 11 937 ‑2,8  
1 Sverige 6 890 3 342 3 548 7 543 3 553 3 990 ‑8,7 (1)
2 Finland 986 546 440 1 062 589 473 ‑7,2 (2)
3 Polen 944 378 566 920 400 520 2,6 (3)
4 Indien 922 364 558 814 303 511 13,3 (4)
5 Danmark 747 349 398 716 336 380 4,3 (5)
6 Tyskland 680 341 339 651 329 322 4,5 (7)
7 Irak 630 276 354 702 319 383 ‑10,3 (6)
8 Storbritannien och Nordirland 486 189 297 370 136 234 31,4 ( 11)
9 USA 466 204 262 402 200 202 15,9 ( 10)
10 Norge 460 235 225 556 287 269 ‑17,3 (8)
11 Kina 423 198 225 534 263 271 ‑20,8 (9)
12 Spanien 337 164 173 251 110 141 34,3 ( 16)
13 Somalia 310 142 168 321 146 175 ‑3,4 ( 12)
14 Rumänien 306 120 186 302 110 192 1,3 ( 13)
15 Italien 284 104 180 237 111 126 19,8 ( 19)
16 Iran 269 110 159 261 107 154 3,1 ( 15)
17 Syrien 267 115 152 231 94 137 15,6 ( 20)
18 Turkiet 266 99 167 299 112 187 ‑11 ( 14)
19 Frankrike 244 109 135 251 108 143 ‑2,8 ( 16)
20 Nederländerna 216 104 112 178 76 102 21,3 ( 25)
  Övriga länder 5 359 2 470 2 889 5 518 2 493 3 025 ‑2,9  

Preliminär statistik för första halvåret 2019 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2018.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-20

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se