Till innehåll på sidan

Utvandring första halvåret 2021, preliminär statistik

Rang totalt Födelseland Första halvåret Procentuell Rang första
    2021 2020 förändring halvåret
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt 2020 totalt
  Totalt 23 082 11 055 12 027 21 289 9 684 11 605 8,4  
1 Sverige 7 739 3 848 3 891 6 397 3 055 3 342 21,0 (1)
2 Finland 912 508 404 967 527 440 ‑5,7 (3)
2 Indien 912 370 542 773 327 446 18,0 (4)
4 Polen 875 347 528 1 171 420 751 ‑25,3 (2)
5 Irak 836 385 451 677 304 373 23,5 (6)
6 Danmark 676 332 344 717 305 412 ‑5,7 (5)
7 Tyskland 623 322 301 669 341 328 ‑6,9 (7)
8 Norge 496 268 228 380 207 173 30,5 ( 13)
9 Somalia 477 281 196 385 168 217 23,9 ( 12)
10 Syrien 465 210 255 365 156 209 27,4 ( 14)
11 USA 461 216 245 437 213 224 5,5 ( 10)
12 Kina 438 220 218 519 245 274 ‑15,6 (8)
13 Förenade kungariket 400 175 225 469 177 292 ‑14,7 (9)
14 Rumänien 330 146 184 391 142 249 ‑15,6 ( 11)
15 Turkiet 301 102 199 278 88 190 8,3 ( 17)
16 Spanien 278 128 150 282 127 155 ‑1,4 ( 16)
17 Iran 270 125 145 292 146 146 ‑7,5 ( 15)
17 Litauen 270 114 156 264 97 167 2,3 ( 18)
19 Grekland 258 119 139 218 82 136 18,3 ( 21)
20 Pakistan 256 109 147 206 80 126 24,3 ( 22)
  Övriga länder 5 809 2 730 3 079 5 432 2 477 2 955 6,9  

Preliminär statistik för första halvåret 2021 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2020.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-18

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se