Till innehåll på sidan

Folkmängd i landskapen den 31 december 2014

LandskapSamtligaMänKvinnor
RIKET
9 747 355 4 872 240 4 875 115
 
     
GÖTALAND
4 655 293 2 327 686 2 327 607
Skåne
1 286 584 638 807 647 777
del av Skåne län
1 286 584 638 807 647 777
Blekinge
154 157 78 164 75 993
hela Blekinge län
154 157 78 164 75 993
Halland
317 885 158 389 159 496
del av Skåne län
2 324 1 166 1 158
del av Hallands län
301 408 150 116 151 292
del av Västra Götalands län
14 153 7 107 7 046
Småland
735 370 370 459 364 911
del av Östergötlands län
2 643 1 377 1 266
del av Jönköpings län
326 041 163 840 162 201
hela Kronobergs län
189 128 95 718 93 410
del av Kalmar län
210 419 105 835 104 584
del av Hallands län
7 139 3 689 3 450
Öland
25 179 12 498 12 681
del av Kalmar län
25 179 12 498 12 681
Gotland
57 255 28 455 28 800
hela Gotlands län
57 255 28 455 28 800
Östergötland
439 462 220 908 218 554
del av Östergötlands län
439 462 220 908 218 554
Västergötland
1 293 500 645 876 647 624
del av Jönköpings län
18 221 9 165 9 056
del av Hallands län
2 118 1 106 1 012
del av Västra Götalands län
1 271 655 634 819 636 836
del av Örebro län
1 506 786 720
Dalsland
49 559 25 418 24 141
del av Västra Götalands län
49 423 25 348 24 075
del av Värmlands län
136 70 66
Bohuslän
296 342 148 712 147 630
del av Västra Götalands län
296 342 148 712 147 630
SVEALAND
3 928 807 1 958 236 1 970 571
Södermanland
1 286 104 640 166 645 938
del av Stockholms län
998 713 496 643 502 070
del av Södermanlands län
280 584 140 101 140 483
del av Västmanlands län
6 807 3 422 3 385
Uppland
1 547 983 769 846 778 137
del av Stockholms län
1 199 331 595 961 603 370
del av Uppsala län
347 611 173 352 174 259
del av Västmanlands län
1 041 533 508
Västmanland
299 178 150 096 149 082
del av Örebro län
46 523 23 596 22 927
del av Västmanlands län
252 335 126 323 126 012
del av Dalarnas län
320 177 143
Närke
203 278 101 024 102 254
del av Södermanlands län
82 47 35
del av Örebro län
201 743 100 239 101 504
del av Västmanlands län
1 453 738 715
Värmland
313 372 156 884 156 488
del av Västra Götalands län
439 214 225
del av Värmlands län
274 555 137 401 137 154
del av Örebro län
38 378 19 269 19 109
Dalarna
278 892 140 220 138 672
del av Västmanlands län
67 40 27
del av Dalarnas län
278 583 140 043 138 540
del av Gävleborgs län
242 137 105
NORRLAND
1 163 255 586 318 576 937
Gästrikland
152 235 76 033 76 202
del av Uppsala län
1 331 676 655
del av Gävleborgs län
150 904 75 357 75 547
Hälsingland
129 629 65 186 64 443
del av Gävleborgs län
128 845 64 769 64 076
del av Jämtlands län
784 417 367
Härjedalen
9 722 5 059 4 663
del av Jämtlands län
9 722 5 059 4 663
Jämtland
113 454 56 736 56 718
del av Västernorrlands län
146 85 61
del av Jämtlands län
113 308 56 651 56 657
Medelpad
124 706 62 511 62 195
del av Västernorrlands län
124 706 62 511 62 195
Ångermanland
130 991 66 071 64 920
del av Västernorrlands län
118 209 59 459 58 750
del av Jämtlands län
2 951 1 565 1 386
del av Västerbottens län
9 831 5 047 4 784
Västerbotten
216 253 108 803 107 450
del av Västerbottens län
216 253 108 803 107 450
Norrbotten
194 038 98 575 95 463
del av Norrbottens län
194 038 98 575 95 463
Lappland
92 227 47 344 44 883
del av Västerbottens län
36 278 18 474 17 804
del av Norrbottens län
55 949 28 870 27 079

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se