Till innehåll på sidan

Folkmängd i landskapen den 31 december 2015

Landsdel Samtligadärav efter kön
 Landskap MänKvinnor
RIKET
 
9 851 017 4 930 966 4 920 051
GÖTALAND
 
4 704 350 2 355 712 2 348 638
 
Skåne
1 301 316 647 109 654 207
 
del av Skåne län
1 301 316 647 109 654 207
 
Blekinge
156 253 79 473 76 780
 
hela Blekinge län
156 253 79 473 76 780
 
Halland
321 636 160 539 161 097
 
del av Skåne län
2 292 1 151 1 141
 
del av Hallands län
305 284 152 331 152 953
 
del av Västra Götalands län
14 060 7 057 7 003
 
Småland
742 346 374 476 367 870
 
del av Östergötlands län
1 975 1 042 933
 
del av Jönköpings län
329 366 165 689 163 677
 
hela Kronobergs län
191 369 96 996 94 373
 
del av Kalmar län
212 329 106 971 105 358
 
del av Hallands län
7 307 3 778 3 529
 
Öland
25 350 12 634 12 716
 
del av Kalmar län
25 350 12 634 12 716
 
Gotland
57 391 28 555 28 836
 
hela Gotlands län
57 391 28 555 28 836
 
Östergötland
443 663 223 254 220 409
 
del av Östergötlands län
443 663 223 254 220 409
 
Västergötland
1 309 670 654 623 655 047
 
del av Jönköpings län
18 471 9 314 9 157
 
del av Hallands län
2 082 1 076 1 006
 
del av Västra Götalands län
1 287 611 643 447 644 164
 
del av Örebro län
1 506 786 720
 
Dalsland
49 718 25 540 24 178
 
del av Västra Götalands län
49 718 25 540 24 178
 
Bohuslän
294 977 148 065 146 912
 
del av Västra Götalands län
294 977 148 065 146 912
 
Uppgift saknas
2 030 1 444 586
 
del av Östergötlands län
23 17 6
 
del av Skåne län
19 17 2
 
del av Hallands län
111 76 35
 
del av Västra Götalands län
1 877 1 334 543
SVEALAND
 
3 980 679 1 986 632 1 994 047
 
Södermanland
1 301 028 648 022 653 006
 
del av Stockholms län
1 010 434 502 718 507 716
 
hela Södermanlands län
283 712 141 829 141 883
 
del av Västmanlands län
6 882 3 475 3 407
 
Uppland
1 572 796 782 653 790 143
 
del av Stockholms län
1 217 567 605 428 612 139
 
hela Uppsala län
354 164 176 681 177 483
 
del av Västmanlands län
1 065 544 521
 
Västmanland
305 512 153 529 151 983
 
del av Örebro län
47 106 23 911 23 195
 
del av Västmanlands län
254 817 127 770 127 047
 
del av Dalarnas län
3 589 1 848 1 741
 
Närke
205 291 102 102 103 189
 
del av Örebro län
203 844 101 363 102 481
 
del av Västmanlands län
1 447 739 708
 
Värmland
314 593 157 631 156 962
 
del av Västra Götalands län
434 215 219
 
hela Värmlands län
275 904 138 250 137 654
 
del av Örebro län
38 255 19 166 19 089
 
Dalarna
277 628 139 967 137 661
 
del av Dalarnas län
277 405 139 842 137 563
 
del av Gävleborgs län
223 125 98
 
Uppgift saknas
3 831 2 728 1 103
 
del av Stockholms län
3 438 2 481 957
 
del av Örebro län
294 188 106
 
del av Västmanlands län
65 38 27
 
del av Dalarnas län
34 21 13
NORRLAND
 
1 165 961 588 602 577 359
 
Gästrikland
152 019 76 081 75 938
 
del av Gävleborgs län
152 019 76 081 75 938
 
Hälsingland
130 335 65 731 64 604
 
del av Gävleborgs län
129 548 65 312 64 236
 
del av Jämtlands län
787 419 368
 
Härjedalen
9 747 5 080 4 667
 
del av Jämtlands län
9 747 5 080 4 667
 
Jämtland
114 004 57 167 56 837
 
del av Jämtlands län
114 004 57 167 56 837
 
Medelpad
125 113 62 799 62 314
 
del av Västernorrlands län
125 113 62 799 62 314
 
Ångermanland
131 121 66 278 64 843
 
del av Västernorrlands län
118 784 59 855 58 929
 
del av Jämtlands län
2 824 1 509 1 315
 
del av Västerbottens län
9 513 4 914 4 599
 
Västerbotten
217 719 109 587 108 132
 
del av Västerbottens län
217 719 109 587 108 132
 
Norrbotten
194 002 98 653 95 349
 
del av Norrbottens län
194 002 98 653 95 349
 
Lappland
91 877 47 211 44 666
 
del av Västerbottens län
36 146 18 429 17 717
 
del av Norrbottens län
55 731 28 782 26 949
 
Uppgift saknas
24 15 9
 
del av Gävleborgs län
10 5 5
 
del av Jämtlands län
14 10 4
UPPGIFT SAKNAS
 
27 20 7
 
del av Västra Götalands län
5 4 1
 
del av Örebro län
7 5 2
 
del av Gävleborgs län
15 11 4

Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av distriktsindelning.

Totalt har 19 102 personer uppgift om kommun men inte uppgift om distrikt. Om kommunen i sin helhet ligger inom ett landskap har personerna som saknar uppgift om distrikt förts till det landskapet. Annars redovisas de som Uppgift saknas. Detsamma gäller för landsdelarna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se