Till innehåll på sidan

Folkmängd i landskapen den 31 december 2016

LandsdelSamtligadärav efter kön
 Landskap MänKvinnor
 
Län
     
RIKET
 
9 995 153 5 013 347 4 981 806
GÖTALAND
 
4 776 001 2 396 708 2 379 293
 
Skåne
1 322 193 658 948 663 245
 
del av Skåne län
1 322 193 658 948 663 245
 
Blekinge
158 453 80 765 77 688
 
hela Blekinge län
158 453 80 765 77 688
 
Öland
25 846 12 888 12 958
 
del av Kalmar län
25 846 12 888 12 958
 
Halland
327 093 163 595 163 498
 
del av Skåne län
2 352 1 193 1 159
 
del av Hallands län
310 536 155 267 155 269
 
del av Västra Götalands län
14 205 7 135 7 070
 
Småland
754 535 381 494 373 041
 
del av Östergötlands län
1 955 1 025 930
 
del av Jönköpings län
333 923 168 352 165 571
 
hela Kronobergs län
194 628 98 789 95 839
 
del av Kalmar län
216 455 109 408 107 047
 
del av Hallands län
7 574 3 920 3 654
 
Gotland
58 003 28 910 29 093
 
hela Gotlands län
58 003 28 910 29 093
 
Västergötland
1 328 128 664 912 663 216
 
del av Jönköpings län
18 812 9 512 9 300
 
del av Hallands län
2 126 1 104 1 022
 
del av Västra Götalands län
1 305 659 653 495 652 164
 
del av Örebro län
1 531 801 730
 
Östergötland
450 123 227 100 223 023
 
del av Östergötlands län
450 123 227 100 223 023
 
Bohuslän
299 087 150 595 148 492
 
del av Västra Götalands län
299 087 150 595 148 492
 
Dalsland
50 604 26 097 24 507
 
del av Västra Götalands län
50 604 26 097 24 507
 
Uppgift saknas
1 936 1 404 532
 
del av Östergötlands län
27 21 6
 
del av Skåne län
20 17 3
 
del av Hallands län
97 71 26
 
del av Västra Götalands län
1 792 1 295 497
SVEALAND
 
4 044 083 2 022 272 2 021 811
 
Närke
208 376 103 913 104 463
 
del av Örebro län
206 924 103 175 103 749
 
del av Västmanlands län
1 452 738 714
 
Södermanland
1 320 477 658 795 661 682
 
del av Stockholms län
1 025 392 510 855 514 537
 
hela Södermanlands län
288 097 144 383 143 714
 
del av Västmanlands län
6 988 3 557 3 431
 
Värmland
318 341 159 877 158 464
 
del av Västra Götalands län
432 212 220
 
hela Värmlands län
279 334 140 306 139 028
 
del av Örebro län
38 575 19 359 19 216
 
Västmanland
309 357 155 770 153 587
 
del av Örebro län
47 646 24 246 23 400
 
del av Västmanlands län
258 033 129 616 128 417
 
del av Dalarnas län
3 678 1 908 1 770
 
Uppland
1 602 652 799 121 803 531
 
del av Stockholms län
1 240 191 618 187 622 004
 
hela Uppsala län
361 373 180 376 180 997
 
del av Västmanlands län
1 088 558 530
 
Dalarna
281 046 142 020 139 026
 
del av Dalarnas län
280 824 141 893 138 931
 
del av Gävleborgs län
222 127 95
 
Uppgift saknas
3 834 2 776 1 058
 
del av Stockholms län
3 477 2 538 939
 
del av Örebro län
260 174 86
 
del av Västmanlands län
68 44 24
 
del av Dalarnas län
29 20 9
NORRLAND
 
1 175 039 594 344 580 695
 
Gästrikland
153 723 77 134 76 589
 
del av Gävleborgs län
153 723 77 134 76 589
 
Hälsingland
131 373 66 449 64 924
 
del av Gävleborgs län
130 612 66 046 64 566
 
del av Jämtlands län
761 403 358
 
Härjedalen
9 697 5 066 4 631
 
del av Jämtlands län
9 697 5 066 4 631
 
Medelpad
125 812 63 248 62 564
 
del av Västernorrlands län
125 812 63 248 62 564
 
Ångermanland
132 213 66 981 65 232
 
del av Västernorrlands län
119 760 60 528 59 232
 
del av Jämtlands län
2 867 1 520 1 347
 
del av Västerbottens län
9 586 4 933 4 653
 
Jämtland
115 331 57 994 57 337
 
del av Jämtlands län
115 331 57 994 57 337
 
Västerbotten
220 175 110 943 109 232
 
del av Västerbottens län
220 175 110 943 109 232
 
Lappland
91 666 47 185 44 481
 
del av Västerbottens län
36 120 18 465 17 655
 
del av Norrbottens län
55 546 28 720 26 826
 
Norrbotten
195 024 99 328 95 696
 
del av Norrbottens län
195 024 99 328 95 696
 
Uppgift saknas
25 16 9
 
del av Gävleborgs län
8 4 4
 
del av Jämtlands län
17 12 5
UPPGIFT SAKNAS
 
30 23 7
 
del av Västra Götalands län
4 4
 
del av Örebro län
5 4 1
 
del av Gävleborgs län
21 15 6

Definitioner och förklaringar

Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av distriktsindelning. Totalt har 17 885 personer uppgift om kommun men inte uppgift om distrikt. Om kommunen i sin helhet ligger inom ett landskap har personerna som saknar uppgift om distrikt förts till det landskapet. Annars redovisas de som Uppgift saknas. Detsamma gäller för landsdelarna. Mer om distrikt finns att läsa under Regional statistik och kartor

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-03-21

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se