Till innehåll på sidan

Folkmängd i landskapen den 31 december 2017

LandsdelSamtligadärav efter kön
 Landskap MänKvinnor
 
Län
     
RIKET
 
10 120 242 5 082 662 5 037 580
GÖTALAND
 
4 835 117 2 429 526 2 405 591
 
Skåne
1 342 388 669 806 672 582
 
del av Skåne län
1 342 388 669 806 672 582
 
Blekinge
159 371 81 283 78 088
 
hela Blekinge län
159 371 81 283 78 088
 
Öland
25 857 12 918 12 939
 
del av Kalmar län
25 857 12 918 12 939
 
Halland
331 436 165 879 165 557
 
del av Skåne län
2 285 1 151 1 134
 
del av Hallands län
314 972 157 611 157 361
 
del av Västra Götalands län
14 179 7 117 7 062
 
Småland
762 869 386 243 376 626
 
del av Östergötlands län
1 961 1 028 933
 
del av Jönköpings län
338 064 170 841 167 223
 
hela Kronobergs län
197 519 100 411 97 108
 
del av Kalmar län
217 679 110 006 107 673
 
del av Hallands län
7 646 3 957 3 689
 
Gotland
58 595 29 236 29 359
 
hela Gotlands län
58 595 29 236 29 359
 
Västergötland
1 344 632 674 518 670 114
 
del av Jönköpings län
19 173 9 692 9 481
 
del av Hallands län
2 126 1 102 1 024
 
del av Västra Götalands län
1 321 824 662 941 658 883
 
del av Örebro län
1 509 783 726
 
Östergötland
455 513 230 185 225 328
 
del av Östergötlands län
455 513 230 185 225 328
 
Bohuslän
302 328 152 248 150 080
 
del av Västra Götalands län
302 328 152 248 150 080
 
Dalsland
50 580 26 086 24 494
 
del av Västra Götalands län
50 580 26 086 24 494
 
Uppgift saknas
1 548 1 124 424
 
del av Östergötlands län
22 17 5
 
del av Skåne län
16 9 7
 
del av Hallands län
81 65 16
 
del av Västra Götalands län
1 429 1 033 396
SVEALAND
 
4 104 178 2 055 054 2 049 124
 
Närke
212 593 106 092 106 501
 
del av Örebro län
211 147 105 360 105 787
 
del av Västmanlands län
1 446 732 714
 
Södermanland
1 340 056 669 369 670 687
 
del av Stockholms län
1 041 552 519 642 521 910
 
hela Södermanlands län
291 341 146 066 145 275
 
del av Västmanlands län
7 163 3 661 3 502
 
Värmland
319 331 160 481 158 850
 
del av Västra Götalands län
442 214 228
 
hela Värmlands län
280 399 140 934 139 465
 
del av Örebro län
38 490 19 333 19 157
 
Västmanland
312 485 157 521 154 964
 
del av Örebro län
47 510 24 149 23 361
 
del av Västmanlands län
261 338 131 497 129 841
 
del av Dalarnas län
3 637 1 875 1 762
 
Uppland
1 633 635 816 230 817 405
 
del av Stockholms län
1 263 579 631 257 632 322
 
hela Uppsala län
368 971 184 415 184 556
 
del av Västmanlands län
1 085 558 527
 
Dalarna
282 726 142 922 139 804
 
del av Dalarnas län
282 500 142 788 139 712
 
del av Gävleborgs län
226 134 92
 
Uppgift saknas
3 352 2 439 913
 
del av Stockholms län
3 012 2 214 798
 
del av Örebro län
249 163 86
 
del av Västmanlands län
63 43 20
 
del av Dalarnas län
28 19 9
NORRLAND
 
1 180 926 598 065 582 861
 
Gästrikland
154 963 77 759 77 204
 
del av Gävleborgs län
154 963 77 759 77 204
 
Hälsingland
131 143 66 267 64 876
 
del av Gävleborgs län
130 422 65 885 64 537
 
del av Jämtlands län
721 382 339
 
Härjedalen
9 689 5 084 4 605
 
del av Jämtlands län
9 689 5 084 4 605
 
Medelpad
126 320 63 600 62 720
 
del av Västernorrlands län
126 320 63 600 62 720
 
Ångermanland
132 082 66 959 65 123
 
del av Västernorrlands län
119 648 60 499 59 149
 
del av Jämtlands län
2 880 1 529 1 351
 
del av Västerbottens län
9 554 4 931 4 623
 
Jämtland
116 501 58 756 57 745
 
del av Jämtlands län
116 501 58 756 57 745
 
Västerbotten
222 861 112 494 110 367
 
del av Västerbottens län
222 861 112 494 110 367
 
Lappland
91 333 47 082 44 251
 
del av Västerbottens län
36 050 18 469 17 581
 
del av Norrbottens län
55 283 28 613 26 670
 
Norrbotten
196 012 100 050 95 962
 
del av Norrbottens län
196 012 100 050 95 962
 
Uppgift saknas
22 14 8
 
del av Gävleborgs län
7 4 3
 
del av Jämtlands län
15 10 5
UPPGIFT SAKNAS
 
21 17 4
 
del av Örebro län
2 2
 
del av Gävleborgs län
19 15 4

Kommentarer

Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av distriktsindelning. Samtliga i befolkningen har uppgift om kommun, men 15 439 personer saknar uppgift om distrikt.

Om en kommun i sin helhet ligger inom ett landskap enligt distriktsindelningen har personer som saknar uppgift om distrikt förts till det landskapet.

Annars redovisas de som Uppgift saknas. Detsamma gäller för landsdelarna.

Mer om distrikt finns att läsas här:

Regional statistik och kartor

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-03-21

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se