Till innehåll på sidan

Folkmängd i landskapen den 31 december 2018

LandsdelSamtligadärav efter kön
 Landskap MänKvinnor
 
Län
     
RIKET
 
10 230 185 5 142 438 5 087 747
GÖTALAND
 
4 888 299 2 458 520 2 429 779
 
Skåne
1 359 800 678 712 681 088
 
del av Skåne län
1 359 800 678 712 681 088
 
Blekinge
159 684 81 431 78 253
 
hela Blekinge län
159 684 81 431 78 253
 
Öland
25 921 12 943 12 978
 
del av Kalmar län
25 921 12 943 12 978
 
Halland
335 965 168 224 167 741
 
del av Skåne län
2 351 1 184 1 167
 
del av Hallands län
319 540 159 976 159 564
 
del av Västra Götalands län
14 074 7 064 7 010
 
Småland
769 556 390 146 379 410
 
del av Östergötlands län
1 973 1 029 944
 
del av Jönköpings län
341 361 172 844 168 517
 
hela Kronobergs län
199 886 101 774 98 112
 
del av Kalmar län
218 749 110 597 108 152
 
del av Hallands län
7 587 3 902 3 685
 
Gotland
59 249 29 573 29 676
 
hela Gotlands län
59 249 29 573 29 676
 
Västergötland
1 361 326 683 850 677 476
 
del av Jönköpings län
19 464 9 798 9 666
 
del av Hallands län
2 150 1 102 1 048
 
del av Västra Götalands län
1 338 224 672 183 666 041
 
del av Örebro län
1 488 767 721
 
Östergötland
459 589 232 664 226 925
 
del av Östergötlands län
459 589 232 664 226 925
 
Bohuslän
305 212 153 893 151 319
 
del av Västra Götalands län
305 212 153 893 151 319
 
Dalsland
50 593 26 039 24 554
 
del av Västra Götalands län
50 593 26 039 24 554
 
Uppgift saknas
1 404 1 045 359
 
del av Östergötlands län
21 17 4
 
del av Skåne län
13 9 4
 
del av Hallands län
75 63 12
 
del av Västra Götalands län
1 295 956 339
SVEALAND
 
4 159 178 2 084 650 2 074 528
 
Närke
216 186 107 941 108 245
 
del av Örebro län
214 756 107 206 107 550
 
del av Västmanlands län
1 430 735 695
 
Södermanland
1 360 321 680 420 679 901
 
del av Stockholms län
1 058 410 528 750 529 660
 
hela Södermanlands län
294 695 147 994 146 701
 
del av Västmanlands län
7 216 3 676 3 540
 
Värmland
320 436 161 137 159 299
 
del av Västra Götalands län
416 199 217
 
hela Värmlands län
281 482 141 582 139 900
 
del av Örebro län
38 538 19 356 19 182
 
Västmanland
315 000 158 913 156 087
 
del av Örebro län
47 250 23 992 23 258
 
del av Västmanlands län
264 129 133 030 131 099
 
del av Dalarnas län
3 621 1 891 1 730
 
Uppland
1 660 424 830 513 829 911
 
del av Stockholms län
1 282 967 641 700 641 267
 
hela Uppsala län
376 354 188 247 188 107
 
del av Västmanlands län
1 103 566 537
 
Dalarna
283 757 143 459 140 298
 
del av Dalarnas län
283 534 143 328 140 206
 
del av Gävleborgs län
223 131 92
 
Uppgift saknas
3 054 2 267 787
 
del av Stockholms län
2 747 2 060 687
 
del av Örebro län
220 148 72
 
del av Västmanlands län
51 34 17
 
del av Dalarnas län
36 25 11
NORRLAND
 
1 182 692 599 258 583 434
 
Gästrikland
155 697 78 076 77 621
 
del av Gävleborgs län
155 697 78 076 77 621
 
Hälsingland
131 322 66 408 64 914
 
del av Gävleborgs län
130 605 66 031 64 574
 
del av Jämtlands län
717 377 340
 
Härjedalen
9 677 5 058 4 619
 
del av Jämtlands län
9 677 5 058 4 619
 
Medelpad
126 323 63 665 62 658
 
del av Västernorrlands län
126 321 63 664 62 657
 
del av Jämtlands län
2 1 1
 
Ångermanland
131 499 66 694 64 805
 
del av Västernorrlands län
119 132 60 280 58 852
 
del av Jämtlands län
2 799 1 482 1 317
 
del av Västerbottens län
9 568 4 932 4 636
 
Jämtland
117 068 59 045 58 023
 
del av Jämtlands län
117 068 59 045 58 023
 
Västerbotten
224 663 113 559 111 104
 
del av Västerbottens län
224 663 113 559 111 104
 
Lappland
90 674 46 807 43 867
 
del av Västerbottens län
35 923 18 438 17 485
 
del av Norrbottens län
54 751 28 369 26 382
 
Norrbotten
195 746 99 930 95 816
 
del av Norrbottens län
195 746 99 930 95 816
 
Uppgift saknas
23 16 7
 
del av Gävleborgs län
6 5 1
 
del av Jämtlands län
17 11 6
UPPGIFT SAKNAS
 
16 10 6
 
del av Gävleborgs län
16 10 6

Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av distriktsindelning.

Totalt har 14 337 personer uppgift om kommun men inte uppgift om distrikt. Om kommunen i sin helhet ligger inom ett landskap har personerna som saknar uppgift om distrikt förts till det landskapet. Annars redovisas de som Uppgift saknas. Detsamma gäller för landsdelarna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-21

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se