Till innehåll på sidan

Folkmängd i landskapen den 31 december 2019

Landsdel   Samtliga därav efter kön
  Landskap   Män Kvinnor
  Län      
RIKET   10 327 589 5 195 814 5 131 775
GÖTALAND   4 933 910 2 483 928 2 449 982
  Skåne 1 375 278 686 808 688 470
  del av Skåne län 1 375 278 686 808 688 470
  Blekinge 159 606 81 424 78 182
  hela Blekinge län 159 606 81 424 78 182
  Öland 26 088 13 001 13 087
  del av Kalmar län 26 088 13 001 13 087
  Halland 340 856 170 913 169 943
  del av Skåne län 2 538 1 270 1 268
  del av Hallands län 324 100 162 488 161 612
  del av Västra Götalands län 14 218 7 155 7 063
  Småland 774 177 392 920 381 257
  del av Östergötlands län 1 960 1 021 939
  del av Jönköpings län 343 876 174 311 169 565
  hela Kronobergs län 201 469 102 792 98 677
  del av Kalmar län 219 358 110 955 108 403
  del av Hallands län 7 514 3 841 3 673
  Gotland 59 686 29 816 29 870
  hela Gotlands län 59 686 29 816 29 870
  Västergötland 1 374 838 691 611 683 227
  del av Jönköpings län 19 723 9 948 9 775
  del av Hallands län 2 130 1 095 1 035
  del av Västra Götalands län 1 351 512 679 805 671 707
  del av Örebro län 1 473 763 710
  Östergötland 463 512 234 885 228 627
  del av Östergötlands län 463 512 234 885 228 627
  Bohuslän 307 827 155 369 152 458
  del av Västra Götalands län 307 827 155 369 152 458
  Dalsland 50 401 25 997 24 404
  del av Västra Götalands län 50 401 25 997 24 404
  Uppgift saknas 1 641 1 184 457
  del av Östergötlands län 23 20 3
  del av Skåne län 11 8 3
  del av Hallands län 104 76 28
  del av Västra Götalands län 1 503 1 080 423
SVEALAND   4 208 518 2 111 097 2 097 421
  Närke 218 780 109 345 109 435
  del av Örebro län 217 342 108 610 108 732
  del av Västmanlands län 1 438 735 703
  Södermanland 1 377 248 689 201 688 047
  del av Stockholms län 1 072 500 536 068 536 432
  hela Södermanlands län 297 540 149 438 148 102
  del av Västmanlands län 7 208 3 695 3 513
  Värmland 321 333 161 796 159 537
  del av Västra Götalands län 418 201 217
  hela Värmlands län 282 414 142 280 140 134
  del av Örebro län 38 501 19 315 19 186
  Västmanland 316 912 159 919 156 993
  del av Örebro län 47 240 23 995 23 245
  del av Västmanlands län 266 045 134 050 131 995
  del av Dalarnas län 3 627 1 874 1 753
  Uppland 1 686 471 844 560 841 911
  del av Stockholms län 1 301 669 651 772 649 897
  hela Uppsala län 383 713 192 221 191 492
  del av Västmanlands län 1 089 567 522
  Dalarna 284 524 143 873 140 651
  del av Dalarnas län 284 306 143 744 140 562
  del av Gävleborgs län 218 129 89
  Uppgift saknas 3 250 2 403 847
  del av Stockholms län 2 912 2 176 736
  del av Örebro län 240 162 78
  del av Västmanlands län 65 42 23
  del av Dalarnas län 33 23 10
NORRLAND   1 185 132 600 769 584 363
  Gästrikland 156 667 78 577 78 090
  del av Gävleborgs län 156 667 78 577 78 090
  Hälsingland 131 173 66 271 64 902
  del av Gävleborgs län 130 473 65 899 64 574
  del av Jämtlands län 700 372 328
  Härjedalen 9 626 5 037 4 589
  del av Jämtlands län 9 626 5 037 4 589
  Medelpad 126 746 63 918 62 828
  del av Västernorrlands län 126 744 63 917 62 827
  del av Jämtlands län 2 1 1
  Ångermanland 130 923 66 442 64 481
  del av Västernorrlands län 118 603 60 065 58 538
  del av Jämtlands län 2 769 1 474 1 295
  del av Västerbottens län 9 551 4 903 4 648
  Jämtland 117 688 59 414 58 274
  del av Jämtlands län 117 688 59 414 58 274
  Västerbotten 226 518 114 440 112 078
  del av Västerbottens län 226 518 114 440 112 078
  Lappland 89 991 46 577 43 414
  del av Västerbottens län 35 667 18 363 17 304
  del av Norrbottens län 54 324 28 214 26 110
  Norrbotten 195 769 100 072 95 697
  del av Norrbottens län 195 769 100 072 95 697
  Uppgift saknas 31 21 10
  del av Gävleborgs län 6 5 1
  del av Jämtlands län 25 16 9
UPPGIFT SAKNAS   29 20 9
  del av Västra Götalands län 2 2
  del av Örebro län 9 6 3
  del av Gävleborgs län 18 12 6

Kommentarer

Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av
distriktsindelning. Samtliga i befolkningen har uppgift om kommun,
men 15 773 personer saknar uppgift om distrikt.

Om en kommun i sin helhet ligger inom ett landskap enligt distriktsindelningen har personer som saknar uppgift om distrikt förts till det landskapet. Annars redovisas de som Uppgift saknas. Detsamma gäller för landsdelarna.

Mer om distrikt finns att läsas här: http://www.scb.se/regionalt.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se