Till innehåll på sidan

Adopterade 2011–2020

Födelseland[2] Adoptionsår 2020 Adoptionsår
  Samtliga Män Kvinnor 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Samtliga 1 060 489 571 1 052 1 002 1 148 1 102 1 144 1 108 1 132 1 216 1 296
Sverige 732 327 405 676 650 712 677 637 607 586 581 624
Norden utom Sverige 5 1 4 11 3 13 8 10 8 11 12 8
Danmark 5 1 2 2 1 2 1 3 3
Finland 4 1 3 5 1 4 2 8 2 6 5 4
Island 1 1
Norge 1 1 1 1 7 3 1 4 4 3 1
EU utom Norden 31 17 14 51 37 50 67 82 73 77 83 87
Bulgarien 2 1 1 5 3 3 7 6 21
Estland 1 1 1 1 1 10 6 4 8 11 11
Litauen 1 1 2 6 5 10 17 9 11 13 11
Polen 6 2 4 3 1 9 18 18 22 19 21 18
Slovakien 1 1 1 8 7 9
Tjeckien 3 3 6 4 6 11 15 14 10 10 6
Ungern 7 5 2 21 18 17 9 14 13 7 6 1
Övriga EU utom Norden 12 4 8 16 6 11 4 9 7 7 9 10
Europa utom EU och Norden 59 30 29 45 39 42 32 32 40 61 70 31
Ryssland 17 9 8 11 7 10 6 10 12 35 53 23
Serbien 5 4 1 5 14 14 12 17 16 10 3 3
Ukraina 28 13 15 20 13 8 11 1 3 3 7 2
Övriga Europa utom EU och Norden 9 4 5 9 5 10 3 4 9 13 7 3
Afrika 50 28 22 42 38 53 45 92 95 107 110 113
Etiopien 4 1 3 3 4 3 7 8 19 29 22
Kenya 2 2 1 1 3 14 16 27 20 22
Lesotho 1 1 2 1 3 4 2 6 4 4 3
Madagaskar 4 4 2 3 3 3 5 3 1 2 2
Nigeria 1 1 1 1 7 7 12 14 14
Somalia 4 1 3 1 4 2 6 5 2 4 3
Sydafrika 9 4 5 24 15 26 22 29 24 24 21 29
Övriga Afrika 25 16 9 12 10 11 13 22 26 18 16 18
Nordamerika 31 11 20 27 21 23 26 16 30 18 12 9
USA 21 8 13 21 19 18 19 12 19 16 9 6
Övriga Nordamerika 10 3 7 6 2 5 7 4 11 2 3 3
Sydamerika 11 6 5 22 34 32 26 39 29 35 56 91
Chile 6 3 3 3 7 2 5 2 3 2
Colombia 1 1 16 21 24 17 25 22 24 40 78
Ecuador 6 4 7 4 5
Övriga Sydamerika 4 2 2 3 6 6 4 8 1 4 9 6
Asien 141 69 72 176 179 221 221 236 225 236 291 329
Filippinerna 17 8 9 16 13 24 20 16 13 10 16 16
Georgien 15 9 6 19 27 21 16 8
Indien 10 5 5 14 19 17 24 13 29 48 45 39
Iran 2 4 3 5 3 5 6 2 4
Kina 3 1 2 9 13 15 20 49 54 63 89 104
Sydkorea 13 10 3 20 28 26 37 33 27 25 56 57
Taiwan 23 12 11 48 29 52 43 47 41 30 30 59
Thailand 37 16 21 29 23 31 23 41 33 36 27 30
Vietnam 8 4 4 4 7 13 13 14 7 1 5
Övriga Asien 15 4 11 15 16 19 20 12 16 17 21 20
Oceanien 1 1 2 1 1
Sovjetunionen 1 3
Okänt 1 1

[1] Tabellen visar det antal personer som adopterades respektive år och som var folkbokförda 31 december samma år som adoptionen.
[2] De nordiska länderna plus de 30 vanligaste födelseländerna för adopterade under perioden 2011-2020.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-18

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se