Till innehåll på sidan

Adopterade 2010–2019

Födelseland[2] Adoptionsår 2019 Adoptionsår
  Samtliga Män Kvinnor 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Samtliga 1 052 478 574 1 002 1 148 1 102 1 144 1 108 1 132 1 216 1 296 1 399
Sverige 676 289 387 650 712 677 637 607 586 581 624 613
Norden utom Sverige 11 3 8 3 13 8 10 8 11 12 8 5
Danmark 5 2 3 1 2 2 1 2 1 3 3
Finland 5 1 4 1 4 2 8 2 6 5 4 4
Island 1 1
Norge 1 1 1 7 3 1 4 4 3 1 1
EU28 utom Norden 53 31 22 38 53 67 83 75 81 87 87 85
Bulgarien 2 1 1 1 1 5 3 3 7 6 21 11
Estland 1 1 1 1 10 6 4 8 11 11 9
Litauen 2 1 1 6 5 10 17 9 11 13 11 12
Polen 3 2 1 1 9 18 18 22 19 21 18 24
Slovakien 1 8 7 9 18
Tjeckien 6 3 3 4 6 11 15 14 10 10 6 1
Ungern 21 14 7 18 17 9 14 13 7 6 1
Övriga EU28 utom Norden 18 10 8 7 14 4 10 9 11 13 10 10
Europa utom EU28 och Norden 43 18 25 38 39 32 31 38 57 66 31 34
Ryssland 11 6 5 7 10 6 10 12 35 53 23 24
Serbien 5 2 3 14 14 12 17 16 10 3 3 3
Ukraina 20 8 12 13 8 11 1 3 3 7 2 2
Övriga Europa utom EU28 och Norden 7 2 5 4 7 3 3 7 9 3 3 5
Afrika 42 22 20 38 53 45 92 95 107 110 113 114
Etiopien 3 4 3 7 8 19 29 22 35
Kenya 1 1 1 3 14 16 27 20 22 14
Lesotho 2 1 1 1 3 4 2 6 4 4 3 5
Madagaskar 2 1 1 3 3 3 5 3 1 2 2 1
Nigeria 1 1 7 7 12 14 14 8
Somalia 1 1 4 2 6 5 2 4 3 2
Sydafrika 24 16 8 15 26 22 29 24 24 21 29 27
Uganda 2 2 5 2 7 1 2 4 2
Övriga Afrika 10 4 6 5 11 13 20 19 17 14 14 20
Nordamerika 27 13 14 21 23 26 16 30 18 12 9 9
USA 21 9 12 19 18 19 12 19 16 9 6 4
Övriga Nordamerika 6 4 2 2 5 7 4 11 2 3 3 5
Sydamerika 22 12 10 34 32 26 39 29 35 56 91 90
Colombia 16 10 6 21 24 17 25 22 24 40 78 70
Ecuador 6 4 7 4 5 9
Övriga Sydamerika 6 2 4 13 8 9 8 3 4 12 8 11
Asien 176 89 87 179 221 221 236 225 236 291 329 448
Filippinerna 16 7 9 13 24 20 16 13 10 16 16 9
Georgien 19 8 11 27 21 16 8
Indien 14 7 7 19 17 24 13 29 48 45 39 39
Irak 6 3 3 2 1 1 2 5 6 2 4
Iran 2 1 1 4 3 5 3 5 6 2 4 7
Kina 9 4 5 13 15 20 49 54 63 89 104 192
Sydkorea 20 13 7 28 26 37 33 27 25 56 57 75
Taiwan 48 23 25 29 52 43 47 41 30 30 59 41
Thailand 29 17 12 23 31 23 41 33 36 27 30 34
Vietnam 4 3 1 7 13 13 14 7 1 5 30
Övriga Asien 9 3 6 14 18 19 10 11 17 15 18 17
Oceanien 1 1 1 2 1 1 1
Sovjetunionen 1 1 3
Okänt 1 1

[1] Tabellen visar det antal personer som adopterades respektive år och som var folkbokförda 31 december samma år som adoptionen.
[2] De nordiska länderna plus de 30 vanligaste födelseländerna för adopterade under perioden 2010-2019.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se