Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik i sammandrag 1960–2020

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000 1990 1980 1970 1960
Folkmängd 31 december
10 379 295 10 327 589 10 230 185 10 120 242 9 995 153 9 851 017 9 747 355 9 644 864 9 555 893 9 482 855 9 415 570 8 882 792 8 590 630 8 317 937 8 081 229 7 497 967
Män
5 222 847 5 195 814 5 142 438 5 082 662 5 013 347 4 930 966 4 872 240 4 814 357 4 765 905 4 726 834 4 690 244 4 392 753 4 244 017 4 119 822 4 035 911 3 740 119
Kvinnor
5 156 448 5 131 775 5 087 747 5 037 580 4 981 806 4 920 051 4 875 115 4 830 507 4 789 988 4 756 021 4 725 326 4 490 039 4 346 613 4 198 115 4 045 318 3 757 848
Antal personer 0-17 år
2 189 403 2 180 508 2 155 379 2 121 598 2 076 407 2 025 077 1 985 282 1 952 478 1 928 121 1 919 206 1 919 094 1 937 779 1 880 316 1 977 226 2 007 012 2 046 306
Personer 0-17 år i %
21,1 21,1 21,1 21,0 20,8 20,6 20,4 20,2 20,2 20,2 20,4 21,8 21,9 23,8 24,8 27,3
Antal personer 65- år
2 088 086 2 065 367 2 035 711 2 006 146 1 976 857 1 947 227 1 912 884 1 872 207 1 828 283 1 784 668 1 737 246 1 530 887 1 526 196 1 362 099 1 113 239 887 964
Personer 65- år i %
20,1 20,0 19,9 19,8 19,8 19,8 19,6 19,4 19,1 18,8 18,5 17,2 17,8 16,4 13,8 11,8
Hushåll [1]
4 776 239 4 718 271 4 657 395 4 593 508 4 536 214 4 481 746 4 432 614 4 389 007 4 360 368 4 345 582 . . 3 830 037 3 497 801 3 050 354 2 582 151
Medelantal boende per hush. [2]
2,17 2,19 2,19 2,20 2,20 2,19 2,19 2,19 2,19 2,18 . . 2,14 2,32 2,59 2,84
Svenska medborgare
9 473 972 9 387 009 9 297 919 9 222 906 9 143 204 9 068 184 9 007 920 8 950 202 8 888 661 8 827 755 8 782 278 8 405 480 8 106 926 7 896 270 7 669 949 7 307 346
Utländska medborgare [3]
905 323 940 580 932 266 897 336 851 949 782 833 739 435 694 662 667 232 655 100 633 292 477 312 483 704 421 667 411 280 190 621
Andelen utländska medb. i %
8,7 9,1 9,1 8,9 8,5 7,9 7,6 7,2 7,0 6,9 6,7 5,4 5,6 5,1 5,1 2,5
Utrikes födda
2 046 731 2 019 733 1 955 569 1 877 050 1 784 497 1 676 264 1 603 551 1 533 493 1 473 256 1 427 296 1 384 929 1 003 798 790 445 626 953 537 585 299 879
Andelen utrikes födda i %
19,7 19,6 19,1 18,5 17,9 17,0 16,5 15,9 15,4 15,1 14,7 11,3 9,2 7,5 6,7 4,0
Utrikes födda som är svenska medb.
1 227 977 1 168 202 1 110 727 1 064 041 1 012 941 969 494 937 016 908 913 875 227 841 179 818 574 609 189 398 534 . . .
Andel % av de utrikes födda som är svenska medb.
60,0 57,8 56,8 56,7 56,8 57,8 58,4 59,3 59,4 58,9 59,1 60,7 50,4 . . .
Inrikes födda m två utr. födda föräldrar
639 309 615 234 587 851 561 957 535 805 510 756 488 655 467 697 448 736 430 253 412 960 284 449 . . . .
Utländsk bakgrund [4]
2 686 040 2 634 967 2 543 420 2 439 007 2 320 302 2 187 020 2 092 206 2 001 190 1 921 992 1 857 549 1 797 889 1 288 247 . . . .
Andel med utländsk bakgrund i % [4]
25,9 25,5 24,9 24,1 23,2 22,2 21,5 20,7 20,1 19,6 19,1 14,5 . . . .
Födda
113 077 114 523 115 832 115 416 117 425 114 870 114 907 113 593 113 177 111 770 115 641 90 441 123 938 97 064 110 150 102 219
Allm. födelsetalet (per 1000 av medelfolkm.)
10,9 11,1 11,4 11,5 11,8 11,7 11,9 11,8 11,9 11,8 12,3 10,2 14,5 11,7 13,7 13,7
Summerad fruktsamhet [5]
1,66 1,70 1,75 1,78 1,85 1,85 1,88 1,89 1,90 1,90 1,98 1,54 2,14 1,68 1,94 2,17
Döda
98 124 88 766 92 185 91 972 90 982 90 907 88 976 90 402 91 938 89 938 90 487 93 461 95 161 91 800 80 026 75 093
Allm. dödstalet (per 1000 av medelfolkm.)
9,5 8,6 9,1 9,1 9,2 9,3 9,2 9,4 9,7 9,5 9,6 10,5 11,1 11,0 10,0 10,0
Återst. medellivslängd, män [6]
80,60 81,34 80,78 80,72 80,56 80,31 80,35 80,09 79,87 79,79 79,52 77,38 74,81 72,76 72,20 71,24
Återst. medellivslängd, kvinnor [6]
84,29 84,73 84,25 84,10 84,09 84,01 84,05 83,71 83,54 83,67 83,49 82,03 80,41 78,81 77,06 74,92
Spädbarnsdödlighet (per 1000 lev. födda)
2,37 2,07 2,03 2,41 2,49 2,45 2,2 2,7 2,6 2,1 2,54 3,42 5,96 6,91 11,00 16,62
Invandring
82 518 115 805 132 602 144 489 163 005 134 240 126 966 115 845 103 059 96 467 98 801 58 659 60 048 39 426 77 326 26 143
Invandrare (per 1000 av folkm.)
8,0 11,3 13,1 14,5 16,5 13,8 13,2 12,1 10,9 10,2 10,6 6,6 7,0 4,7 9,6 3,5
Utvandring
48 937 47 718 46 981 45 620 45 878 55 830 51 237 50 715 51 747 51 179 48 853 34 091 25 196 29 839 28 635 15 138
Utvandrare (per 1000 av folkm.)
4,7 4,7 4,6 4,6 4,7 5,7 5,3 5,3 5,5 5,4 5,2 3,8 3,0 3,6 3,6 2,0
Folkökning
51 706 97 404 109 943 125 089 144 136 103 662 102 491 88 971 73 038 67 285 74 888 21 366 63 594 14 927 76 872 35 827
Folkökning (per 1000 av folkm.)
5,0 9,5 10,9 12,5 14,6 10,6 10,6 9,3 7,7 7,1 8,0 2,4 7,5 1,8 9,5 4,8
Giftermål [7]
37 591 48 481 50 796 52 497 53 817 52 314 53 113 51 610 56 240 53 012 56 555 43 138 40 477 37 569 43 278 50 149
Skilsmässor [8]
25 619 25 407 24 958 24 210 24 258 24 876 26 143 26 933 25 005 24 884 25 151 22 082 19 357 19 887 12 943 8 958
Nyregistrerade partnerskap [9]
. . . . . . . . . . . 357 . . . .
Avregistrerade partnerskap [10]
42 48 61 78 72 80 93 130 146 171 223 101 . . . .
Personer som blev svenska medborgare [11]
80 175 64 206 63 818 68 898 60 343 48 249 42 918 49 632 49 746 36 328 32 197 43 173 16 770 20 833 11 539 8 452

* De viktigaste siffrorna från befolkningsstatistiken. I den länkade Excel-filen nederst på sidan hittar du statistik för fler år än vad som redovisas i tabellen ovan.

1) Källa: Till och med 1990 bostadshushåll enligt folk- och bostadsräkningarna (FoB). Från och med 2011 bostadshushåll enligt folkbokföring på lägenhet.

Från 2016 har hushåll även skapats för personer som inte är folkbokförd på lägenhet. I samband med detta reviderades hushållsstatistiken för åren 2011-2015.

2) Från och med 2011 är beräkningen gjord med personer för vilka det finns uppgifter om hushåll.

3) Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt, inräknas inte. Källa 1960: Folkräkningen 1 november 1960.

4) I utländsk bakgrund ingår utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

5) Sedan 2004 beräknas summerad fruktsamhet på enskilda år istället för som tidigare på femårsklasser.

Modellen att beräkna summerad fruktsamhet ändrades något 2016. I samband med detta reviderades den summerade fruktsamheten för åren 2000 och framåt.

För mer information om summerad fruktsamhet se Kvalitetsdeklarationen som finns publicerad på SCB:s webbplats.

6) Uppgifterna för åren 2006 till och med 2011 reviderades under 2012 efter en förändring av metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta.

7) Modellen för beräkning av antal giftermål har reviderats under 2015 och har beräknats enligt den nya modellen för tidsperioden 2000 och senare.

Förändringen har medfört att antalet giftermål blivit cirka 10 procent fler jämfört med tidigare.

Från och med maj 2009 inkluderas även enkönade äktenskap samt registrerade partnerskap som omvandlats till äktenskap.

8) Modellen för beräkning av antal skilsmässor har reviderats under 2015 och har beräknats enligt den nya modellen för tidsperioden 2000 och senare.

Förändringen har medfört att antalet skilsmässor blivit cirka 5 procent fler jämfört med tidigare.

Från och med maj 2009 inkluderas även skilsmässor mellan personer som ingått enkönat äktenskap.

9) Antal partners som registrerat partnerskap under året. Från och med maj 2009 är det inte längre möjligt att registrera partnerskap i Sverige.

10) Antal partners som avregistrerat partnerskap under året.

11) Uppgifterna för åren 2000 till och med 2015 reviderades under 2015. Till och med 1999 avser uppgiften antal byten till svenskt medborgarskap, vilket innebär att en person räknats dubbelt om han/hon bytt från två olika utländska medborgarskap till svenskt.

Definitioner och förklaringar

Summerad fruktsamhet är det genomsnittliga antal barn kvinnor skulle få om dagens fruktsamhetsnivå består.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-18

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se