Till innehåll på sidan

Invandring till Sverige 2020 och 2019 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de invandrade 2020

Rang totalt Födelseland Antal invandringar Rang
    2020 2019 Procentuell förändring 2019
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt totalt
  Totalt 82 518 39 748 42 770 115 805 54 079 61 726 ‑28,7  
1 Sverige 11 660 5 737 5 923 11 955 5 673 6 282 ‑2,5 (1)
2 Indien 4 061 1 754 2 307 7 389 3 195 4 194 ‑45,0 (2)
3 Syrien 3 293 1 723 1 570 6 128 3 267 2 861 ‑46,3 (4)
4 Polen 2 530 951 1 579 3 177 1 223 1 954 ‑20,4 (9)
5 Pakistan 2 441 965 1 476 3 225 1 394 1 831 ‑24,3 (8)
6 Tyskland 2 393 1 299 1 094 2 614 1 428 1 186 ‑8,5 ( 11)
7 Irak 2 271 1 042 1 229 3 601 1 670 1 931 ‑36,9 (5)
8 Afghanistan 2 270 999 1 271 6 845 1 732 5 113 ‑66,8 (3)
9 Förenade kungariket 2 084 799 1 285 2 072 834 1 238 0,6 ( 15)
10 Iran 2 082 1 010 1 072 3 485 1 629 1 856 ‑40,3 (6)
11 Turkiet 1 853 814 1 039 2 418 943 1 475 ‑23,4 ( 12)
12 Kina 1 838 950 888 2 934 1 496 1 438 ‑37,4 ( 10)
13 Finland 1 708 1 001 707 2 100 1 214 886 ‑18,7 ( 14)
14 Danmark 1 679 773 906 1 660 748 912 1,1 ( 20)
15 USA 1 587 780 807 1 920 979 941 ‑17,3 ( 16)
16 Eritrea 1 550 716 834 3 446 1 762 1 684 ‑55,0 (7)
17 Norge 1 321 678 643 1 739 878 861 ‑24,0 ( 18)
18 Rumänien 1 274 523 751 1 903 788 1 115 ‑33,1 ( 17)
19 Thailand 1 198 962 236 1 575 1 205 370 ‑23,9 ( 21)
20 Italien 1 087 482 605 1 207 523 684 ‑9,9 ( 25)
  Övriga länder 32 338 15 790 16 548 44 412 21 498 22 914 ‑27,2  

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-22

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se