Till innehåll på sidan

Sveriges befolkning efter födelseland/-region, medborgarskap och bakgrund, 31 december 2019

Födelseland/-region
Medborgarskap
Utländsk/svensk bakgrund
2019Förändring
mellan 2018
och 2019
procent (%)
totalt
Medelålder 2019
 FolkmängdDäravAndel av befolkningen
totalt
 TotaltDärav
  KvinnorMän   KvinnorMän
Hela befolkningen 10 327 589 5 131 775 5 195 814 100,0 1,0 41,3 42,2 40,4
Födelseregion                
Födda i Sverige 8 307 856 4 129 086 4 178 770 80,4 0,4 41,2 42,0 40,3
Utrikes födda 2 019 733 1 002 689 1 017 044 19,6 3,3 41,8 42,9 40,8
Medborgarskap                
Svenska medborgare 9 387 009 4 700 938 4 686 071 90,9 1,0 42,1 43,0 41,1
därav Födda i Sverige 8 218 807 4 086 055 4 132 752 79,6 0,4 41,5 42,4 40,6
därav Utrikes födda 1 168 202 614 883 553 319 11,3 5,2 46,0 47,0 44,9
Utländska medborgare 940 580 430 837 509 743 9,1 0,9 33,9 34,0 33,8
därav Födda i Sverige 89 049 43 031 46 018 0,9 1,9 12,0 11,6 12,4
därav Utrikes födda 851 531 387 806 463 725 8,2 0,8 36,1 36,5 35,9
Utländsk/svensk bakgrund                
Svensk bakgrund 7 692 622 3 829 880 3 862 742 74,5 0,1 42,8 43,7 41,9
därav båda föräldrar födda i Sverige 6 912 423 3 447 467 3 464 956 66,9 ‑0,1 44,1 45,0 43,1
därav en inrikes och en utrikes född förälder 780 199 382 413 397 786 7,6 1,6 31,9 32,1 31,6
Utländsk bakgrund 2 634 967 1 301 895 1 333 072 25,5 3,6 36,9 37,9 36,0
därav utrikes födda 2 019 733 1 002 689 1 017 044 19,6 3,3 41,8 42,9 40,8
därav inrikes född med två utrikes födda föräldrar 615 234 299 206 316 028 6,0 4,7 20,8 20,8 20,7
Utrikes födda efter födelsevärldsdel                
Norden utom Sverige 231 584 132 165 99 419 2,2 ‑1,7 59,1 60,4 57,3
EU28 utom Norden 377 900 182 223 195 677 3,7 2,2 44,3 45,1 43,4
Europa utom EU28 och Norden 267 240 135 090 132 150 2,6 3,1 45,0 45,5 44,5
Afrika 231 276 108 982 122 294 2,2 5,2 34,7 34,3 35,1
Nordamerika 41 775 20 582 21 193 0,4 4,1 40,0 39,7 40,3
Sydamerika 74 199 38 267 35 932 0,7 2,4 45,0 45,9 44,1
Asien 782 386 378 873 403 513 7,6 5,0 36,3 37,2 35,6
Oceanien 6 450 2 343 4 107 0,1 3,4 36,2 34,7 37,1
Sovjetunionen 5 381 3 549 1 832 0,1 ‑2,3 59,0 60,5 56,2
Okänt 1 542 615 927 0,0 2,5 35,1 34,7 35,4

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive 2018)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se