Till innehåll på sidan

Sveriges befolkning efter födelseland/-region, medborgarskap och bakgrund, 31 december 2020

Födelseland/-region
Medborgarskap
Utländsk/svensk bakgrund
2020 Förändring
mellan 2019
och 2020
procent (%)
totalt
Medelålder 2020
  Folkmängd Därav Andel av
befolkningen
totalt
  Totalt Därav
    Kvinnor Män       Kvinnor Män
Hela befolkningen 10 379 295 5 156 448 5 222 847 100,0 0,5 41,4 42,3 40,5
Födelseregion                
Födda i Sverige 8 332 564 4 140 023 4 192 541 80,3 0,3 41,2 42,1 40,4
Utrikes födda 2 046 731 1 016 425 1 030 306 19,7 1,3 42,2 43,3 41,2
Medborgarskap                
Svenska medborgare 9 473 972 4 740 198 4 733 774 91,3 0,9 42,1 43,0 41,2
därav Födda i Sverige 8 245 995 4 098 129 4 147 866 79,4 0,3 41,5 42,4 40,7
därav Utrikes födda 1 227 977 642 069 585 908 11,8 5,1 45,9 47,0 44,7
Utländska medborgare 905 323 416 250 489 073 8,7 ‑3,7 34,3 34,4 34,2
därav Födda i Sverige 86 569 41 894 44 675 0,8 ‑2,8 12,1 11,7 12,5
därav Utrikes födda 818 754 374 356 444 398 7,9 ‑3,8 36,7 37,0 36,4
Utländsk/svensk bakgrund                
Svensk bakgrund 7 693 255 3 829 116 3 864 139 74,1 0,0 42,9 43,8 42,1
därav båda föräldrar födda i Sverige 6 900 476 3 440 318 3 460 158 66,5 ‑0,2 44,2 45,1 43,2
därav en inrikes och en utrikes född förälder 792 779 388 798 403 981 7,6 1,6 32,2 32,4 31,9
Utländsk bakgrund 2 686 040 1 327 332 1 358 708 25,9 1,9 37,1 38,1 36,2
därav utrikes födda 2 046 731 1 016 425 1 030 306 19,7 1,3 42,2 43,3 41,2
därav inrikes född med två utrikes födda föräldrar 639 309 310 907 328 402 6,2 3,9 20,9 20,9 20,8
Utrikes födda efter födelsevärldsdel                
Norden utom Sverige 226 260 129 261 96 999 2,2 ‑2,3 59,4 60,7 57,6
EU utom Norden 350 633 173 084 177 549 3,4 0,8 44,8 45,7 43,8
Europa utom EU och Norden 303 128 148 543 154 585 2,9 2,0 44,9 45,2 44,5
Afrika 236 975 111 921 125 054 2,3 2,5 35,3 35,0 35,7
Nordamerika 42 765 21 072 21 693 0,4 2,4 40,3 40,0 40,6
Sydamerika 75 322 38 967 36 355 0,7 1,5 45,5 46,4 44,6
Asien 798 328 387 115 411 213 7,7 2,0 37,0 37,8 36,2
Oceanien 6 526 2 361 4 165 0,1 1,2 36,8 35,2 37,8
Sovjetunionen 5 297 3 496 1 801 0,1 ‑1,6 59,5 60,9 56,6
Okänt 1 497 605 892 0,0 ‑2,9 35,1 35,2 35,1

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-18

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se