Till innehåll på sidan

Utvandring från Sverige 2020 och 2019 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de utvandrade 2020

Rang totaltFödelselandAntal utvandringarRang
  20202019Procentuell förändring2019
  TotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMäntotalttotalt
 Totalt 48 937 22 607 26 330 47 718 22 417 25 301 2,6  
1 Sverige 15 538 7 526 8 012 16 028 7 882 8 146 ‑3,1 (1)
2 Polen 2 241 849 1 392 2 057 859 1 198 8,9 (2)
3 Finland 1 994 1 097 897 2 001 1 127 874 ‑0,3 (4)
4 Indien 1 926 806 1 120 2 025 792 1 233 ‑4,9 (3)
5 Tyskland 1 564 805 759 1 586 797 789 ‑1,4 (5)
6 Danmark 1 534 649 885 1 531 707 824 0,2 (6)
7 Irak 1 514 685 829 1 429 633 796 5,9 (7)
8 Kina 1 082 513 569 927 438 489 16,7 (11)
9 Norge 1 060 554 506 1 130 593 537 ‑6,2 (8)
10 Förenade kungariket 1 006 395 611 1 027 393 634 ‑2,0 (9)
11 USA 985 508 477 969 456 513 1,7 (10)
12 Somalia 886 408 478 644 317 327 37,6 (15)
13 Syrien 851 370 481 624 276 348 36,4 (16)
14 Rumänien 809 298 511 674 265 409 20,0 (13)
15 Spanien 656 298 358 662 303 359 ‑0,9 (14)
16 Iran 651 308 343 572 249 323 13,8 (18)
17 Turkiet 610 211 399 545 199 346 11,9 (19)
18 Litauen 607 247 360 417 147 270 45,6 (24)
19 Italien 606 239 367 597 244 353 1,5 (17)
20 Frankrike 595 262 333 711 310 401 ‑16,3 (12)
  Övriga länder 12 222 5 579 6 643 11 562 5 430 6 132 5,7  

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-22

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se