Till innehåll på sidan

Utvandring från Sverige 2019 och 2018 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de utvandrade 2019

Rang totaltFödelselandAntal utvandringarRang
  20192018Procentuell förändring2018
  TotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMäntotalttotalt
 Totalt 47 718 22 417 25 301 46 981 21 828 25 153 1,6  
1 Sverige 16 028 7 882 8 146 16 655 7 997 8 658 ‑3,8 (1)
2 Polen 2 057 859 1 198 1 815 792 1 023 13,3 (3)
3 Indien 2 025 792 1 233 1 715 647 1 068 18,1 (4)
4 Finland 2 001 1 127 874 2 059 1 147 912 ‑2,8 (2)
5 Tyskland 1 586 797 789 1 446 770 676 9,7 (6)
6 Danmark 1 531 707 824 1 497 694 803 2,3 (5)
7 Irak 1 429 633 796 1 416 627 789 0,9 (7)
8 Norge 1 130 593 537 1 300 654 646 ‑13,1 (8)
9 Storbritannien och Nordirland 1 027 393 634 848 326 522 21,1 (11)
10 USA 969 456 513 922 457 465 5,1 (10)
11 Kina 927 438 489 1 045 504 541 ‑11,3 (9)
12 Frankrike 711 310 401 608 252 356 16,9 (13)
13 Rumänien 674 265 409 608 246 362 10,9 (13)
14 Spanien 662 303 359 527 224 303 25,6 (18)
15 Somalia 644 317 327 612 278 334 5,2 (12)
16 Syrien 624 276 348 537 235 302 16,2 (17)
17 Italien 597 244 353 496 210 286 20,4 (19)
18 Iran 572 249 323 544 239 305 5,1 (16)
19 Turkiet 545 199 346 556 193 363 ‑2,0 (15)
20 Nederländerna 506 237 269 461 206 255 9,8 (22)
  Övriga länder 11 473 5 340 6 133 11 314 5 130 6 184 1,4  

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-02-20

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se