Till innehåll på sidan

Utvandring från Sverige 2018 och 2017 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de utvandrade 2018

Rang
totalt
FödelselandAntal utvandringarRang
  20182017Procentuell
förändring
2017
  TotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMäntotalttotalt
 Totalt 46 981 21 828 25 153 45 620 21 238 24 382 3,0  
1 Sverige 16 655 7 997 8 658 16 760 8 065 8 695 ‑0,6 (1)
2 Finland 2 059 1 147 912 2 167 1 181 986 ‑5,0 (2)
3 Polen 1 815 792 1 023 1 610 711 899 12,7 (5)
4 Indien 1 715 647 1 068 1 724 654 1 070 ‑0,5 (3)
5 Danmark 1 497 694 803 1 658 746 912 ‑9,7 (4)
6 Tyskland 1 446 770 676 1 273 648 625 13,6 (7)
7 Irak 1 416 627 789 1 336 608 728 6,0 (6)
8 Norge 1 300 654 646 1 256 644 612 3,5 (8)
9 Kina 1 045 504 541 1 131 543 588 ‑7,6 (9)
10 USA 922 457 465 989 466 523 ‑6,8 ( 10)
11 Storbritannien och Nordirland 848 326 522 812 287 525 4,4 ( 11)
12 Somalia 612 278 334 515 252 263 18,8 ( 16)
13 Frankrike 608 252 356 547 264 283 11,2 ( 14)
13 Rumänien 608 246 362 542 212 330 12,2 ( 15)
15 Turkiet 556 193 363 589 211 378 ‑5,6 ( 13)
16 Iran 544 239 305 618 287 331 ‑12,0 ( 12)
17 Syrien 537 235 302 299 127 172 79,6 ( 29)
18 Spanien 527 224 303 503 207 296 4,8 ( 17)
19 Italien 496 210 286 417 170 247 18,9 ( 20)
20 Thailand 485 362 123 378 280 98 28,3 ( 21)
  Övriga länder 11 290 4 974 6 316 10 496 4 675 5 821 7,6  

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-02-21

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se