Till innehåll på sidan

Antal asylsökande per månad

Antal asylsökande åren 2010–2019 och asylsökande per månad åren 2017–2020

År
Månad
Asylsökande per månad
        Därav
ensamkommande
flyktingbarn
    Vanligaste
medborgarskap
Totalt
 
  Totalt Kvinnor Män Totalt Flickor Pojkar Land Totalt
2019 21 958 8 825 13 133 902 257 645 Syrien 2 649
2018 21 502 8 573 12 929 944 249 695 Syrien 2 709
2017 25 666 10 031 15 635 1 336 293 1 043 Syrien 4 718
2016 28 939 11 587 17 352 2 199 435 1 764 Syrien 5 459
2015 162 877 48 149 114 728 35 369 2 847 32 522 Syrien 51 338
2014 81 301 26 484 54 817 7 049 1 363 5 686 Syrien 30 583
2013 54 259 19 496 34 763 3 852 668 3 184 Syrien 16 317
2012 43 887 16 142 27 745 3 578 581 2 997 Syrien 7 814
2011 29 648 10 708 18 940 2 657 400 2 257 Afghanistan 4 122
2010 31 819 12 013 19 806 2 393 464 1 929 Serbien 6 335
Proc. förändr. 2018–2019 2,1 2,9 1,6 ‑4,4 3,2 ‑7,2    
Proc. förändr. 2017–2018 ‑16,2 ‑14,5 ‑17,3 ‑29,3 ‑15,0 ‑33,4    
Proc. förändr. 2016–2017 ‑11,3 ‑13,4 ‑9,9 ‑39,2 ‑32,6 ‑40,9    
Proc. förändr. 2015–2016 ‑82,2 ‑75,9 ‑84,9 ‑93,8 ‑84,7 ‑94,6    
Proc. förändr. 2014–2015 100,3 81,8 109,3 401,8 108,9 472,0    
Proc. förändr. 2013–2014 49,8 35,8 57,7 83,0 104,0 78,6    
Proc. förändr. 2012–2013 23,6 20,8 25,3 7,7 15,0 6,2    
Proc. förändr. 2011–2012 48,0 50,7 46,5 34,7 45,3 32,8    
Proc. förändr. 2010–2011 ‑6,8 ‑10,9 ‑4,4 11,0 ‑13,8 17,0    
2020 (preliminär statistik)                
Summa 12 126 4 724 7 402 463 140 323 Syrien 1 126
Januari 1 815 711 1 104 80 25 55 Syrien 151
Februari 1 497 574 923 68 18 50 Syrien 146
Mars 1 486 574 912 42 14 28 Syrien 143
April 782 297 485 26 12 14 Uzbekistan 90
Maj 736 313 423 14 4 10 Eritrea 51
Juni 755 323 432 16 8 8 Uzbekistan 69
Juli 907 348 559 23 4 19 Syrien 100
Augusti 1 056 429 627 37 11 26 Syrien 121
September 1 122 420 702 60 19 41 Syrien 133
Oktober 1 038 380 658 56 15 41 Syrien 104
November 932 355 577 41 10 31 Afghanistan 86
Procentuell förändring jämfört
med motsvarande månad 2019
               
Totalt ‑40,3 ‑42,5 ‑38,7 ‑44,9 ‑42,1 ‑46,1    
Januari ‑4,2 ‑2,6 ‑5,2 0,0 31,6 ‑9,8    
Februari ‑9,9 ‑9,9 ‑10,0 ‑5,6 ‑5,3 ‑5,7    
Mars ‑16,4 ‑16,3 ‑16,5 ‑46,2 ‑22,2 ‑53,3    
April ‑54,3 ‑55,9 ‑53,2 ‑56,7 ‑29,4 ‑67,4    
Maj ‑55,0 ‑51,5 ‑57,3 ‑68,9 ‑71,4 ‑67,7    
Juni ‑52,7 ‑50,0 ‑54,6 ‑68,6 ‑50,0 ‑77,1    
Juli ‑56,9 ‑61,3 ‑53,6 ‑70,5 ‑80,0 ‑67,2    
Augusti ‑48,6 ‑53,6 ‑44,6 ‑55,4 ‑66,7 ‑48,0    
September ‑47,8 ‑53,1 ‑44,0 ‑49,2 ‑52,5 ‑47,4    
Oktober ‑49,7 ‑54,0 ‑46,8 ‑39,8 ‑46,4 ‑36,9    
November ‑43,5 ‑46,0 ‑41,8 ‑50,6 ‑44,4 ‑52,3    
2019 (slutlig statistik)                
Summa 21 958 8 825 13 133 902 257 645 Syrien 2 649
Januari 1 894 730 1 164 80 19 61 Syrien 188
Februari 1 662 637 1 025 72 19 53 Syrien 173
Mars 1 778 686 1 092 78 18 60 Syrien 179
April 1 710 674 1 036 60 17 43 Syrien 160
Maj 1 636 646 990 45 14 31 Syrien 170
Juni 1 597 646 951 51 16 35 Syrien 190
Juli 2 104 900 1 204 78 20 58 Syrien 324
Augusti 2 055 924 1 131 83 33 50 Syrien 373
September 2 149 895 1 254 118 40 78 Syrien 305
Oktober 2 062 826 1 236 93 28 65 Syrien 240
November 1 650 658 992 83 18 65 Syrien 185
December 1 661 603 1 058 61 15 46 Syrien 162
2018 (slutlig statistik)                
Summa 21 502 8 573 12 929 944 249 695 Syrien 2 709
Januari 2 162 835 1 327 93 26 67 Syrien 296
Februari 1 685 656 1 029 79 20 59 Syrien 209
Mars 1 658 656 1 002 100 23 77 Syrien 165
April 1 578 644 934 65 17 48 Syrien 191
Maj 1 660 655 1 005 67 17 50 Syrien 189
Juni 1 645 680 965 50 12 38 Syrien 226
Juli 1 889 786 1 103 86 25 61 Syrien 311
Augusti 1 962 809 1 153 79 20 59 Syrien 289
September 1 821 734 1 087 107 27 80 Syrien 238
Oktober 2 010 825 1 185 67 21 46 Syrien 227
November 1 745 664 1 081 83 24 59 Syrien 180
December 1 687 629 1 058 68 17 51 Georgien 205
2017 (slutlig statistik)                
Summa 25 666 10 031 15 635 1 336 293 1 043 Syrien 4 718
Januari 1 991 794 1 197 127 31 96 Syrien 251
Februari 1 771 714 1 057 76 16 60 Irak 186
Mars 1 957 773 1 184 105 30 75 Syrien 220
April 1 582 642 940 77 23 54 Syrien 232
Maj 1 784 721 1 063 93 18 75 Syrien 249
Juni 2 363 903 1 460 100 22 78 Syrien 727
Juli 2 323 898 1 425 126 20 106 Syrien 528
Augusti 2 841 1 137 1 704 152 24 128 Syrien 908
September 2 645 1 031 1 614 128 41 87 Syrien 509
Oktober 2 398 910 1 488 118 22 96 Syrien 345
November 2 112 780 1 332 134 23 111 Syrien 259
December 1 899 728 1 171 100 23 77 Syrien 314

Anmärkning: Tabellen innehåller efterregistreringar och justeringar för tidigare månader. Därför skiljer sig antalsuppgifterna mot tidigare publicerad statistik.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se