Till innehåll på sidan

Antal asylsökande per månad

Antal asylsökande åren 2010–2017 och asylsökande per månad åren 2015–2018

År
Månad
Asylsökande per månad
    Därav
ensamkommande
flyktingbarn
Vanligaste
medborgarskap
Totalt
 
 TotaltKvinnorMänTotaltFlickorPojkarLandTotalt
2017
25 666 10 031 15 635 1 336 293 1 043
Syrien
4 718
2016
28 939 11 587 17 352 2 199 435 1 764
Syrien
5 459
2015
162 877 48 149 114 728 35 369 2 847 32 522
Syrien
51 338
2014
81 301 26 484 54 817 7 049 1 363 5 686
Syrien
30 583
2013
54 259 19 496 34 763 3 852 668 3 184
Syrien
16 317
2012
43 887 16 142 27 745 3 578 581 2 997
Syrien
7 814
2011
29 648 10 708 18 940 2 657 400 2 257
Afghanistan
4 122
2010
31 819 12 013 19 806 2 393 464 1 929
Serbien
6 335
Proc. förändr. 2016–2017
‑11,3 ‑13,4 ‑9,9 ‑39,2 ‑32,6 ‑40,9    
Proc. förändr. 2015–2016
‑82,2 ‑75,9 ‑84,9 ‑93,8 ‑84,7 ‑94,6    
Proc. förändr. 2014–2015
100,3 81,8 109,3 401,8 108,9 472,0    
Proc. förändr. 2013–2014
49,8 35,8 57,7 83,0 104,0 78,6    
Proc. förändr. 2012–2013
23,6 20,8 25,3 7,7 15,0 6,2    
Proc. förändr. 2011–2012
48,0 50,7 46,5 34,7 45,3 32,8    
Proc. förändr. 2010–2011
‑6,8 ‑10,9 ‑4,4 11,0 ‑13,8 17,0    
2018 (preliminär statistik)
               
Summa
19 801 7 935 11 866 877 232 645
Syrien
2 519
Januari
2 161 834 1 327 93 26 67
Syrien
295
Februari
1 684 656 1 028 80 20 60
Syrien
209
Mars
1 656 655 1 001 100 23 77
Syrien
165
April
1 573 640 933 65 17 48
Syrien
190
Maj
1 660 655 1 005 67 17 50
Syrien
189
Juni
1 642 677 965 50 12 38
Syrien
226
Juli
1 888 786 1 102 86 25 61
Syrien
311
Augusti
1 962 809 1 153 79 20 59
Syrien
289
September
1 820 734 1 086 107 27 80
Syrien
238
Oktober
2 010 825 1 185 67 21 46
Syrien
227
November
1 745 664 1 081 83 24 59
Syrien
180
Procentuell förändring jämfört
med motsvarande månad 2017
               
Totalt
‑16,7 ‑14,7 ‑18,0 ‑29,0 ‑14,1 ‑33,2    
Januari
8,5 5,0 10,9 ‑26,8 ‑16,1 ‑30,2    
Februari
‑4,9 ‑8,1 ‑2,7 5,3 25,0 0,0    
Mars
‑15,4 ‑15,3 ‑15,5 ‑4,8 ‑23,3 2,7    
April
‑0,6 ‑0,3 ‑0,7 ‑15,6 ‑26,1 ‑11,1    
Maj
‑7,0 ‑9,2 ‑5,5 ‑28,0 ‑5,6 ‑33,3    
Juni
‑30,5 ‑25,0 ‑33,9 ‑50,0 ‑45,5 ‑51,3    
Juli
‑18,7 ‑12,5 ‑22,7 ‑31,7 25,0 ‑42,5    
Augusti
‑30,9 ‑28,8 ‑32,3 ‑48,0 ‑16,7 ‑53,9    
September
‑31,2 ‑28,8 ‑32,7 ‑16,4 ‑34,1 ‑8,0    
Oktober
‑16,2 ‑9,3 ‑20,4 ‑43,2 ‑4,5 ‑52,1    
November
‑17,4 ‑14,9 ‑18,8 ‑38,1 4,3 ‑46,8    
2017 (slutlig statistik)
               
Summa
25 666 10 031 15 635 1 336 293 1 043
Syrien
4 718
Januari
1 991 794 1 197 127 31 96
Syrien
251
Februari
1 771 714 1 057 76 16 60
Irak
186
Mars
1 957 773 1 184 105 30 75
Syrien
220
April
1 582 642 940 77 23 54
Syrien
232
Maj
1 784 721 1 063 93 18 75
Syrien
249
Juni
2 363 903 1 460 100 22 78
Syrien
727
Juli
2 323 898 1 425 126 20 106
Syrien
528
Augusti
2 841 1 137 1 704 152 24 128
Syrien
908
September
2 645 1 031 1 614 128 41 87
Syrien
509
Oktober
2 398 910 1 488 118 22 96
Syrien
345
November
2 112 780 1 332 134 23 111
Syrien
259
December
1 899 728 1 171 100 23 77
Syrien
314
2016 (slutlig statistik)
               
Totalt
28 939 11 587 17 352 2 199 435 1 764
Syrien
5 459
Januari
4 168 1 631 2 537 619 70 549
Syrien
1 106
Februari
2 731 1 153 1 578 174 33 141
Syrien
705
Mars
2 246 937 1 309 107 23 84
Syrien
390
April
2 047 758 1 289 137 33 104
Syrien
329
Maj
2 065 824 1 241 154 47 107
Syrien
293
Juni
2 104 815 1 289 155 35 120
Syrien
329
Juli
2 135 810 1 325 174 23 151
Syrien
384
Augusti
2 374 984 1 390 145 46 99
Syrien
364
September
2 408 971 1 437 185 50 135
Syrien
410
Oktober
2 436 974 1 462 132 29 103
Syrien
387
November
2 238 901 1 337 109 25 84
Syrien
404
December
1 987 829 1 158 108 21 87
Syrien
358
2015 (slutlig statistik)
               
Totalt
162 877 48 149 114 728 35 369 2 847 32 522
Syrien
51 338
Januari
4 896 1 577 3 319 543 86 457
Syrien
1 563
Februari
4 040 1 367 2 673 460 83 377
Syrien
957
Mars
4 117 1 385 2 732 447 77 370
Syrien
939
April
3 917 1 250 2 667 445 64 381
Syrien
991
Maj
5 376 1 619 3 757 1 133 176 957
Syrien
1 209
Juni
6 619 1 998 4 621 1 426 172 1 254
Syrien
1 751
Juli
8 065 2 353 5 712 1 880 205 1 675
Syrien
2 490
Augusti
11 746 3 262 8 484 2 959 276 2 683
Syrien
4 780
September
24 307 6 862 17 445 4 712 447 4 265
Syrien
10 960
Oktober
39 196 10 519 28 677 9 339 532 8 807
Syrien
12 974
November
36 726 11 343 25 383 8 808 503 8 305
Afghanistan
14 688
December
13 872 4 614 9 258 3 217 226 2 991
Afghanistan
5 305

Anm: tabellen innehåller efterregistreringar och justeringar för tidigare månader. Därför skiljer sig antalsuppgifterna mot tidigare publicerad statistik.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-14

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se