Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik 2018-2021 (månad) och 1998-2020 (år)

Statistiken baseras på de senaste uppgifterna från Skatteverkets folkbokföringsregister och innehåller förändringar t.o.m. 30 september 2021. Vid varje ny månadspublicering revideras statistiken för tidigare publicerade månader. Efter att december/helåret publicerats sker inga ytterligare revideringar och statistiken blir slutlig.

År/Månad Folkmängd vid periodens slut Folkökning[1] Levande födda Dödfödda Döda Födelse-
överskott
Invandringar Utvandringar Invandrings-
överskott
Justeringar[2]
2021 (preliminär statistik)                    
Okänt . . . . 229 ‑229 . . . 8 400
Januari 10 389 206 9 911 9 071 42 10 173 ‑1 102 7 067 4 225 2 842 .
Februari 10 393 026 3 820 8 989 23 7 552 1 437 6 076 3 693 2 383 .
Mars 10 398 044 5 018 10 067 34 7 806 2 261 6 970 4 213 2 757 .
April 10 403 274 5 230 9 823 31 7 312 2 511 6 345 3 626 2 719 .
Maj 10 409 026 5 752 10 323 35 7 258 3 065 6 230 3 543 2 687 .
Juni 10 415 489 6 463 10 215 31 6 602 3 613 6 867 4 017 2 850 .
Juli 10 422 497 7 008 10 325 39 7 006 3 319 7 455 3 766 3 689 .
Augusti 10 431 260 8 763 10 079 22 7 015 3 064 10 111 4 412 5 699 .
September 10 435 447 4 187 9 408 28 7 126 2 282 6 867 4 962 1 905 .
Summa   56 152 88 300 285 68 079 20 221 63 988 36 457 27 531 8 400
Förändring[3]     0,7 4,8 ‑6,0   ‑5,1 2,6    
                     
2020 (slutlig statistik)                    
Okänt . . . . 254 ‑254 . . . 3 172
Januari 10 336 343 8 754 9 677 26 8 348 1 329 8 953 4 446 4 507 .
Februari 10 341 330 4 987 8 954 21 7 541 1 413 7 604 4 030 3 574 .
Mars 10 345 470 4 140 9 646 37 8 557 1 089 6 962 3 911 3 051 .
April 10 346 162 692 9 713 36 10 555 ‑842 4 149 2 615 1 534 .
Maj 10 348 998 2 836 10 408 22 8 921 1 487 4 144 2 795 1 349 .
Juni 10 352 965 3 967 9 877 38 7 440 2 437 5 413 3 883 1 530 .
Juli 10 360 826 7 861 10 119 28 7 080 3 039 8 913 4 091 4 822 .
Augusti 10 371 197 10 371 9 959 35 6 968 2 991 12 192 4 812 7 380 .
September 10 377 885 6 688 9 323 29 6 772 2 551 9 103 4 966 4 137 .
Oktober 10 382 090 4 205 9 174 34 7 281 1 893 6 805 4 493 2 312 .
November 10 382 275 185 8 194 19 8 220 ‑26 4 912 4 701 211 .
December 10 379 295 ‑2 980 8 033 28 10 187 ‑2 154 3 368 4 194 ‑826 .
                     
2019 (slutlig statistik)                    
Okänt . . . . 262 ‑262 . . . 3 560
Januari 10 242 296 12 111 9 620 41 8 372 1 248 11 858 4 293 7 565 .
Februari 10 250 006 7 710 8 821 30 7 487 1 334 9 720 3 344 6 376 .
Mars 10 258 037 8 031 9 811 36 7 791 2 020 9 528 3 517 6 011 .
April 10 265 728 7 691 10 064 29 7 373 2 691 8 249 3 249 5 000 .
Maj 10 274 848 9 120 10 278 34 7 147 3 131 9 380 3 391 5 989 .
Juni 10 283 376 8 528 10 014 31 6 634 3 380 9 231 4 083 5 148 .
Juli 10 293 587 10 211 10 478 35 6 944 3 534 10 640 3 963 6 677 .
Augusti 10 306 196 12 609 10 241 31 7 031 3 210 14 734 5 335 9 399 .
September 10 315 994 9 798 9 338 31 6 855 2 483 11 763 4 448 7 315 .
Oktober 10 321 893 5 899 9 351 35 7 536 1 815 8 488 4 404 4 084 .
November 10 325 886 3 993 8 431 21 7 438 993 6 937 3 937 3 000 .
December 10 327 589 1 703 8 076 13 7 896 180 5 277 3 754 1 523 .
                     
2018 (slutlig statistik)                    
Okänt . . . . 248 ‑248 . . . 675
Januari 10 129 020 8 778 9 378 37 8 803 575 12 234 4 458 7 776 .
Februari 10 135 879 6 859 8 722 35 8 337 385 9 857 3 383 6 474 .
Mars 10 143 506 7 627 10 077 33 9 437 640 10 572 3 585 6 987 .
April 10 152 551 9 045 10 227 43 7 797 2 430 10 050 3 435 6 615 .
Maj 10 162 875 10 324 10 498 29 6 953 3 545 10 065 3 286 6 779 .
Juni 10 172 751 9 876 10 154 34 6 663 3 491 10 622 4 237 6 385 .
Juli 10 184 086 11 335 10 431 39 7 468 2 963 12 117 3 745 8 372 .
Augusti 10 198 357 14 271 10 418 34 6 971 3 447 16 156 5 332 10 824 .
September 10 209 290 10 933 9 624 44 6 952 2 672 12 555 4 294 8 261 .
Oktober 10 217 621 8 331 9 401 47 7 440 1 961 10 561 4 191 6 370 .
November 10 225 481 7 860 8 549 35 7 102 1 447 10 066 3 653 6 413 .
December 10 230 185 4 704 8 353 32 8 014 339 7 747 3 382 4 365 .
                     
1998-2020 (slutlig statistik)                    
2020 10 379 295 51 706 113 077 353 98 124 14 953 82 518 48 937 33 581 3 172
2019 10 327 589 97 404 114 523 367 88 766 25 757 115 805 47 718 68 087 3 560
2018 10 230 185 109 943 115 832 442 92 185 23 647 132 602 46 981 85 621 675
2017 10 120 242 125 089 115 416 399 91 972 23 444 144 489 45 620 98 869 2 776
2016 9 995 153 144 136 117 425 414 90 982 26 443 163 005 45 878 117 127 566
2015 9 851 017 103 662 114 870 429 90 907 23 963 134 240 55 830 78 410 1 289
2014 9 747 355 102 491 114 907 456 88 976 25 931 126 966 51 237 75 729 831
2013 9 644 864 88 971 113 593 441 90 402 23 191 115 845 50 715 65 130 650
2012 9 555 893 73 038 113 177 453 91 938 21 239 103 059 51 747 51 312 487
2011 9 482 855 67 285 111 770 429 89 938 21 832 96 467 51 179 45 288 165
2010 9 415 570 74 888 115 641 426 90 487 25 154 98 801 48 853 49 948 ‑214
2009 9 340 682 84 335 111 801 451 90 080 21 721 102 280 39 240 63 040 ‑426
2008 9 256 347 73 420 109 301 396 91 449 17 852 101 171 45 294 55 877 ‑309
2007 9 182 927 69 670 107 421 326 91 729 15 692 99 485 45 418 54 067 ‑89
2006 9 113 257 65 505 105 913 319 91 177 14 736 95 750 44 908 50 842 ‑73
2005 9 047 752 36 360 101 346 301 91 710 9 636 65 229 38 118 27 111 ‑387
2004 9 011 392 35 722 100 928 318 90 532 10 396 62 028 36 586 25 442 ‑116
2003 8 975 670 34 882 99 157 347 92 961 6 196 63 795 35 023 28 772 ‑86
2002 8 940 788 31 660 95 815 339 95 009 806 64 087 33 009 31 078 ‑224
2001 8 909 128 26 336 91 466 337 93 752 ‑2 286 60 795 32 141 28 654 ‑32
2000 8 882 792 21 366 90 441 339 93 461 ‑3 020 58 659 34 091 24 568 ‑182
1999 8 861 426 7 104 88 173 325 94 726 ‑6 553 49 839 35 705 14 134 ‑477
1998 8 854 322 6 697 89 028 321 93 271 ‑4 243 49 391 38 518 10 873 67
Förändring 19-20 (%)   0,5 ‑1,3 ‑3,8 10,5   ‑28,7 2,6    
Förändring 18-19 (%)   1,0 ‑1,1 ‑17,0 ‑3,7   ‑12,7 1,6    
Förändring 17-18 (%)   1,1 0,4 10,8 0,2   ‑8,2 3,0    
Förändring 16-17 (%)   1,3 ‑1,7 ‑3,6 1,1   ‑11,4 ‑0,6    
Förändring 15-16 (%)   1,5 2,2 ‑3,5 0,1   21,4 ‑17,8    
Förändring 14-15 (%)   1,1 0,0 ‑5,9 2,2   5,7 9,0    
Förändring 13-14 (%)   1,1 1,2 3,4 ‑1,6   9,6 1,0    
Förändring 12-13 (%)   0,9 0,4 ‑2,6 ‑1,7   12,4 ‑2,0    
Förändring 11-12 (%)   0,8 1,3 5,6 2,2   6,8 1,1    
Förändring 10-11 (%)   0,7 ‑3,3 0,7 ‑0,6   ‑2,4 4,8    
Förändring 09-10 (%)   0,8 3,4 ‑5,5 0,5   ‑3,4 24,5    
Förändring 08-09 (%)   0,9 2,3 13,9 ‑1,5   1,1 ‑13,4    
Förändring 07-08 (%)   0,8 1,8 21,5 ‑0,3   1,7 ‑0,3    
Förändring 06-07 (%)   0,8 1,4 2,2 0,6   3,9 1,1    
Förändring 05-06 (%)   0,7 4,5 6,0 ‑0,6   46,8 17,8    
Förändring 04-05 (%)   0,4 0,4 ‑5,3 1,3   5,2 4,2    
Förändring 03-04 (%)   0,4 1,8 ‑8,4 ‑2,6   ‑2,8 4,5    
Förändring 02-03 (%)   0,4 3,5 2,4 ‑2,2   ‑0,5 6,1    
Förändring 01-02 (%)   0,4 4,8 0,6 1,3   5,4 2,7    
Förändring 00-01 (%)   0,3 1,1 ‑0,6 0,3   3,6 ‑5,7    
Förändring 99-00 (%)   0,2 2,6 4,3 ‑1,3   17,7 ‑4,5    
Förändring 98-99 (%)   0,1 ‑1,0 1,2 1,6   0,9 ‑7,3    

1) Folkökningen är summan av födelse- och invandringsöverskott. Ökningen för januari inkluderar också födslar, dödsfall, invandring och utvandring som rapporterades under året men inträffade före den 1 januari.

2) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

3) Den preliminära statistiken för 2021 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2020. 

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inkluderar könsuppdelad statistik)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-09

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se