Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik 2021

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad 2020 2021 Folkökning jämfört
med samma period:
      året innan förra månaden
      antal i % antal i %
Januari 10 336 343 10 389 257 52 914 0,51 9 962 0,10
Februari 10 341 330 10 393 065 51 735 0,50 3 808 0,04
Mars 10 345 470 10 397 978 52 508 0,51 4 913 0,05
April 10 346 162 10 402 989 56 827 0,55 5 011 0,05
Maj 10 348 998 10 408 305 59 307 0,57 5 316 0,05
Juni 10 352 965 10 414 058 61 093 0,59 5 753 0,06
Juli 10 360 826 10 420 101 59 275 0,57 6 043 0,06
Augusti 10 371 197 10 427 296 56 099 0,54 7 195 0,07
September 10 377 885          
Oktober 10 382 090          
November 10 382 275          
December 10 379 295          
Folkökning till och med augusti 2021:   48 001        
Folkökning samma period 2020:   43 608        
             
Folkmängd vid periodens slut 10 371 197 10 427 296        
Folkökning 43 608 48 001        
Födelseöverskott 12 689 18 010        
- Levande födda 78 353 78 877        
- Döda 65 664 60 867        
Invandringsöverskott 27 747 21 568        
- Invandringar 58 330 52 809        
- Utvandringar 30 583 31 241        
Civilståndsändringar:            
- Gifta 51 744 48 507        
- Skilda 31 399 29 059        

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2021 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-07

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se