Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik 2021

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad 2020 2021 Folkökning jämfört
med samma period:
      året innan förra månaden
      antal i % antal i %
Januari 10 336 343 10 388 960 52 617 0,51 9 665 0,09
Februari 10 341 330 10 392 136 50 806 0,49 3 176 0,03
Mars 10 345 470 10 395 676 50 206 0,49 3 540 0,03
April 10 346 162 10 398 947 52 785 0,51 3 271 0,03
Maj 10 348 998 10 402 070 53 072 0,51 3 123 0,03
Juni 10 352 965          
Juli 10 360 826          
Augusti 10 371 197          
September 10 377 885          
Oktober 10 382 090          
November 10 382 275          
December 10 379 295          
Folkökning till och med maj 2021:   22 775        
Folkökning samma period 2020:   21 409        
             
Folkmängd vid periodens slut 10 348 998 10 402 070        
Folkökning 21 409 22 775        
Födelseöverskott 4 222 8 094        
- Levande födda 48 398 48 251        
- Döda 44 176 40 157        
Invandringsöverskott 14 015 6 361        
- Invandringar 31 812 25 454        
- Utvandringar 17 797 19 093        
Civilståndsändringar:            
- Gifta 23 402 18 627        
- Skilda 19 804 18 312        

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2021 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-07-07

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se