Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik 2021

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad 2020 2021 Folkökning jämfört
med samma period:
      året innan förra månaden
      antal i % antal i %
Januari 10 336 343 10 384 152 47 809 0,46 4 857 0,05
Februari 10 341 330 10 385 347 44 017 0,43 1 195 0,01
Mars 10 345 470          
April 10 346 162          
Maj 10 348 998          
Juni 10 352 965          
Juli 10 360 826          
Augusti 10 371 197          
September 10 377 885          
Oktober 10 382 090          
November 10 382 275          
December 10 379 295          
Folkökning till och med februari 2021:   6 052        
Folkökning samma period 2020:   13 741        
             
Folkmängd vid periodens slut 10 341 330 10 385 347        
Folkökning 13 741 6 052        
Födelseöverskott 2 488 316        
- Levande födda 18 631 18 041        
- Döda 16 143 17 725        
Invandringsöverskott 8 081 290        
- Invandringar 16 557 8 018        
- Utvandringar 8 476 7 728        
Civilståndsändringar:            
- Gifta 9 902 5 411        
- Skilda 7 780 6 427        

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2021 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se