Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik 2022

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad 2021 2022 Folkökning jämfört
med samma period:
      året innan förra månaden
      antal i % antal i %
Januari 10 389 134 10 462 113 72 979 0,70 9 787 0,09
Februari 10 392 954 10 465 250 72 296 0,70 3 137 0,03
Mars 10 398 007 10 468 482 70 475 0,68 3 232 0,03
April 10 403 311          
Maj 10 409 352          
Juni 10 416 550          
Juli 10 424 936          
Augusti 10 436 560          
September 10 444 467          
Oktober 10 449 882          
November 10 452 404          
December 10 452 326          
Folkökning till och med mars 2022:   16 156        
Folkökning samma period 2021:   18 712        
             
Folkmängd vid periodens slut 10 398 007 10 468 482        
Folkökning 18 712 16 156        
Födelseöverskott 2 291 1 191        
- Levande födda 28 127 26 644        
- Döda 25 836 25 453        
Invandringsöverskott 8 042 7 852        
- Invandringar 20 197 18 374        
- Utvandringar 12 155 10 522        
Civilståndsändringar:            
- Gifta 9 640 10 402        
- Skilda 10 926 9 561        

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2022 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2021.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-11

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se